Det är mycket som är bra

Publicerat 2014-03-04 av Olle Alkholm

Det finns ju en rad med undersökningar och mätningar som på olika sätt visar att Sverige är ett bra land att leva i. Jag tror att dessa undersökningar är sanna och riktiga men jag tänker också att allt inte kan mätas, vägas och statistiskt beskrivas.

Jag har precis kommit hem från ett sammanhang som har ett alltför långt namn. Det heter Regeringens råd för kontakt med trossamfunden. Vi tittade tillsammans på en global rapport som gäller religionsfrihet och olika former av hot och trakasserier mot personer som utövar sin religion och dessutom kanske klär sig på ett sådant sätt att deras religiösa tillhörighet tydligt framgår.

Det som är bra i Sverige är att vi har tydliga lagar och ordningar som tillförsäkrar människor rätten att fritt praktisera sin religion och rätten att inte utöva någon religion. Det som är mindre bra är att det finns attityder och förhållningssätt i Sverige som ibland gör det svårt för människor att vara trogna sin religiösa övertygelse.

Den amerikanska tankesmedjan Pew Research Center visar att attityder och förhållningssätt rörande religion ser annorlunda ut i våra nordiska grannländer. De menar att det är enklare att vara t ex kristen eller muslim i Norge jämfört med Sverige. Det framgår dock inte särskilt tydligt hur man kommit fram till det.

Det som däremot är klart och tydligt är att den s k Nationella trygghetsundersökningen från 2012 redovisar ca 50 000 antireligiösa hatbrott i Sverige under det aktuella året.

Oavsett undersökningar och rapporter kan vi veta följande:
Moskén på Södermalm i Stockholm utsattes nyligen för vandalisering där man målade nazistiska symboler på ytterdörrarna…
Den judiska befolkningen i Malmö lever under en slags hotbild och den nuvarande rabbinen talar om en minskande församling till följd av att vissa inte vågar bo kvar utan flyttar någon annanstans. Själv har han nyligen köpt en bil därför att det är för riskabelt att åka buss…
I den katolska domkyrkan i Stockholm stoppades nyligen en mässa av en grupp halvnakna aktivister som protesterade mot lagstiftningen i ett sydeuropeiskt land(!) Idag finns det församlingsmedlemmar som inte vet när de ska våga sig tillbaka till sin egen kyrka…

Så här ska vi inte behöva ha det i Sverige.
Det finns ju sällan enkla lösningar på komplexa sammanhang. En god början kan vara att vi börjar prata om det som händer. Också i Equmeniakyrkans församlingar behöver vi prata. I söndagsskolan, scouterna, syföreningen och kören.

Det är mycket som är bra. Men det finns sådant som kan bli bättre.

Olle Alkholm

  • Maria Johansson

    Tack Olle, mycket bra skrivet