6 juni

Publicerat 2015-06-06 av Lasse Svensson

svenskaIdag är det Sveriges nationaldag. Dagen blev nationaldag (tidigare Svenska flaggans dag) till minne av Gustav Vasas kröning 6 juni 1523 vilket ses som slutet på Sveriges medlemskap i Kalmarunionen och symboliserar Sveriges frihet och oberoende. Dagen firas också till minne av antagandet av regeringsformen denna dag 1809, vilket innebar att Sverige tog de första stegen mot demokrati. Den kamp som har en början, men inget slut. Hela tiden måste vi verka för demokratins djup och utbredning: Att se varje människa som bärare av det unika bidrag som gör oss alla hela.

Just den sistnämnda händelsen tycker jag är extra viktiga att uppmärksamma en dag som denna. Vi är ett demokratiskt land, med alla möjligheter och skyldigheter det för med sig. Vi kan glädjas över att vi är ett land som ändå fungerar så väl att människor flyr hit och inte härifrån. Sverige får vara en tillflykt för människor som flyr från konflikter, krig och förtryckande diktaturer. Runt om i vår värld kämpar människor för demokrati, ibland med livet som insats. Sverige har ofta genom historien varit ett stöd i den kampen och det arvet bär vi, inte minst i kyrkan. Vi har ett ansvar att förvalta och utveckla det. Detta arv avspeglas också i övriga världen. Equmeniakyrkans internationella arbete innefattar ett flertal samarbetsprojekt med syfte att främja mänskliga rättigheter och demokrati, bland annat genom riktade utbildningsinsatser och arbete med att stötta ursprungsfolk och minoriteter.

Nationaldagsfirandet kan se olika ut. På flera orter i vårt land bjuder kommunen in de som under året blivit svenska medborgare till en ceremoni där de hälsas välkomna till Sverige. Om inte detta ska bli tomma ord, endast, behöver även sådana ceremonier åtföljas av praktiskt arbete och faktiska konsekvenser. Som en del i samhället kan kyrkan självklart spela en viktig roll. Många av Equmeniakyrkans församlingar har ett engagemang på hemorten i arbetet med nyanlända svenskar, men vi behöver öva oss än mer i att se främlingen som en vän vi ännu inte lärt känna och som en gåva till församlingen i dess arbete för förnyelse, utveckling och växt. Mångfalden av människor i Equmeniakyrkans församlingar berikar oss.

Så låt oss fira vår nationaldag med glädje över allt det goda som görs och är. Låt oss påminnas om vår samhörighet med andra, om välkomnande och generositet. Låt oss fira våra möjligheter och se våra brister. Men kanske just idag mest vara stolta och glada. Sedan fortsätter arbetet, kampen, för varenda människa, som är en bärare av det unika som gör oss alla hela.

Rom 15:7 Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära.