Klimatfrågan är tveklöst en av vår tids största utmaningar.

Publicerat 2015-08-22 av Lasse Svensson

Klimatfrågan är tveklöst en av vår tids största utmaningar. Idag tar jag på mig vandrarkängorna för att påminna mig själv och förhoppningsvis många fler om just detta.

Det är kanske inte alltid upplevs så påtagligt för just oss, just här och just nu. Men redan drabbas människor framför allt i fattiga länder hårt av de utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som framför allt världens rikaste länder står för. De som gör minst för att orsaka klimatförändringarna och som redan är utsatta på många sätt får alltså betala priset för dem. När det nu i december ska hållas ett klimattoppmöte i Paris är det därför avgörande med en överenskommelse som innebär att världens länder tillsammans på global nivå agerar för klimaträttvisa.

Det är detta jag vill vara med och uppmärksamma tillsammans med organisationen Act Now for Climate Justice på vår Ekovandring idag. Och jag är i mycket gott sällskap. Sveriges och Norges kronprinsessor, biskopar och norska pilgrimer kommer vandra från Enningdalskirke till Älgafallet tillsammans för att skapa medvetenhet kring de akuta utmaningarna.

Jag är nämligen övertygad om att du och jag, skapade till Guds avbild, har ett ansvar vi inte kan fly från eller trycka bort. Det är lätt att göra det med frågor som är så överväldigande och stora, utmaningar som känns omöjliga att ta sig an. Men att ta hand om jorden är en tydlig uppgift vi har fått. Bibeln är full av berättelser och texter som visar hur Gud bryr sig om sin skapelse – som vi också fått låna av våra barn för att förvalta. Det handlar också om att visa solidaritet med systrar och bröder över hela världen. Människor som idag drabbas av de utsläpp vi står för.

Det kan vi göra genom att försöka påverka den stora bilden, bilda opinion och sätta tryck på makthavare. Men vi behöver också inse att vi kan påverka genom våra handlingar, personligen och som församling.

När världens ledare samlas till klimatmöte i Paris i höst har de en otroligt viktig uppgift. Men det har vi också. Låt oss därför göra detta till en höst där vi tar oss an utmaningen att själva hemma och i våra församlingar ta ansvar för att minska utsläppen. Lägga planer för att i det stora och i det lilla ta steg framåt för en mer hållbar framtid. Vi kan gå före och visa att vi tar vårt ansvar på allvar. Det är inte för sent, men det är bråttom. Är du med?