Låt inte hatet passera

Publicerat 2015-10-23 av Lasse Svensson

IMG_5630Många av oss har gråtit. Över hela Sverige känner vi sorg över det ofattbara som hände i Trollhättan igår. Först när vi hörde om den fruktansvärda attacken där en person dödades och flera skadade fördes till sjukhus, sedan när vi förstod att en av de attackerade eleverna aldrig får komma hem till sin mamma och pappa igen. Ingen lämnas heller oberörd idag när vi kan läsa om elevassistenten Lavin Eskandar som dödades när han offrade sitt liv för att rädda andras.

Idag har vi också förstått att dådet var ett hatbrott. De personer som attackerades valdes ut på grund av hudfärg. Och det är omöjligt att ta in – ett hat mot andra som driver en människa att döda. Det går inte, det finns ingen logik att förstå.

Var och när hatet hos gärningsmannen började gro vet vi inte. Inte heller varför det fick fäste och utrymme att fortsätta. Men något vi vet väldigt väl är att hatet inte har uppstått av sig själv och att det är något som inspirerar människor att ta till våld – det har vi sett alldeles för många exempel på. Hat sätter spår och gör något med människor när det får lov att gro fritt. Den kunskapen kan vi också göra något med. Vi som samhälle, vi som kristna. Vi kan bestämma oss för att inte låta hatet passera.

Vi får inte låta hatet normaliseras, aldrig låta det stå oemotsagt. När vi upptäcker det bland kommentarer på nätet, på fotbollsläktarna, i debatten eller diskussionen omkring oss kan vi stå upp för något annat. Hatet tar sig uttryck på olika sätt, och handlar om olika saker. Men konsekvensen är alltid den samma. Hat föder mer hat – och ibland är det någon som gör verklighet av hoten.

Låt oss därför stå upp och skydda varandra från hatet – se till att det inte får fäste i våra barn och våra medmänniskor. Göra något när vi ser eller hör det så att det inte kan gro och bli större.

Hat kan inte bekämpas med mer hat eller fientlighet. Men det kan kvävas av kärlek och det gör skillnad när vi står upp för vad som är rättfärdigt och säger stopp när hatets budskap basuneras ut. På söndag predikas i många församlingar över temat ”Samhällsansvar” och i en av de föreslagna texterna läser vi: ” Du skall älska din nästa som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet”. (Rom: 13:13). Låt oss visa på kärleken till alla människor, låt oss ta samhällsansvar också utifrån vår tro som lär oss om alla människors lika värde och kärleken som den enda framkomliga vägen. Låt oss tillsammans bestämma oss – vi ska inte låta hatet passera.

Hälsningar

Lasse