Nya församlingar välkomnade

Publicerat 2015-05-16 av Per Westblom

image

Det var med en påtaglig glädje och tacksamhet som Kyrkokonferensen tog emot tre nya församlingar och en kristen gemenskap som medlemmar i Equmeniakyrkan. Peter Svanberg, samordnare för församlingsgrundande arbete, uttryckte en stark förhoppning om att detta ska bli en stående punkt i våra konferenser.

Jag kan bara konstatera att det är angeläget att det blir så. Punkten före handlade om upplösta församlingar under 2014. Dessvärre fler än de vi fick välkomna. Min bön är att antalet nya församlingar blir fler än de som upphör. Under 2015 företar vi den s k Pionjärresan i Equmeniakyrkan. Resesällskapet på 12 personer kommer leva i en process där vi genom församlongsbesök, bön, reflexion, undervisning, deltagande i pionjärkonferens m m att formulera ett underlag för en församlingsgrundande strategi. Be med oss att den får bidra till att förändra församlingstrenden i vår kyrka.

Lämna en kommentar