Joining Hands for Mission

Publicerat 2015-06-19 av Per Westblom

Equmeniakyrkan genomför som jag tidigare berättat om Pionjärresan 2015 med tre tydliga stationer på vägen. Den första var i april i Hjortsberga tillsammans med Tim Lea från Fresh Expressions. Nu deltar vi i konferensen Joining Hands for mission, som anordnas av IFFEC. Det betyder International Federation of Free evangelical Churches och är en organisation som SMK tillhörde. Nu är Equmeniakyrkan medlem och sen tidigare även Svenska Alliansmissionen.

Grundtemat för konferensen är församlingsgrundande arbete. Vi får ta del av berättelser, lärdomar och teologisk undervisning med utgångspunkt från uppdraget att plantera nya församlingar. Mycket är bra och lärorikt men allra bäst är upplägget med ofta korta föreläsningar som följs upp med gott om tid för vår grupp att processa innehållet.

IMG_0015

Eftersom vi redan är på en resa och har med oss frågor och tankar så blir det tydligt att vi använder konferensen för våra behov. Så är det väl alltid, kan man ju invända men i det här fallet blir det extra tydligt. Min upplevelse av att vara här som en stor och bred grupp från Equmeniakyrkan är att så skulle jag alltid vilja göra i fortsättningen. Att åka ensam på konferens kan väl ha sitt värde men det blir lätt isolerat och jag har inte någon riktig plats att reflektera över vad det här innebär i mitt sammanhang. Genom våra samtal kan även en mindre bra föreläsning bli till guldkorn för oss som gemenskap.

IMG_0016

Det känns mycket gott. Platsen är Ansgarsskolan i Kristiansand. Det finns likheter med Campus Bromma efter den både har teologisk utbildning och en bibellinje med musik. Skolan är vackert belägen vid vatten och har fina lokaler. Och norrmännen överträffar sig själva när det gäller mat. Ryktena talar ju om smörgåsmåltider men vi bjuds på riktigt god mat. Jag tackar och gratulerar Norska Missionsförbundet till ett mycket fint arrangemang.

John Phelan från North Park College i Chicago höll på morgonen ett mycket fint bibelstudium om Jesu evangelium till skillnad från det mer förminskade evangeliet om Jesus som vi riskerar att förkunna. Vad förkunnade Jesus? Med utgångspunkt från Luk 4:16-22 visade Phelan att Jesajaboken var Jesu tjänstemanual och att Jesu evangelium aldrig kan inskränkas till ett budskap om den enskildes frälsning. Jesaja och Jesus har hela skapelsens helande för ögonen. Och Gud samverkar med oss i denna process. Det finns en kontinuitet mellan vårt fredsarbete och det fredsrike som Gud är i färd att upprätta. Starkt!

Per Westblom, koordinator Församling & Samhälle

Lämna en kommentar