Kyrka, tro och politik. Hur funkar det?

Publicerat 2015-07-06 av Inga Johansson

Bandet1

En intensiv Almedalsvecka, där Equmeniakyrkan varit på plats för fjärde året i rad, är nu slut. Varför ska vi som kyrka vara där? Den frågan ställs ibland. Så här skrev vi i vårt Almedalsprogram: ”Utifrån Jesu ord, Följ mig, vill Equmeniakyrkan förmedla evangeliets kärleksbudskap och tillsammans med andra forma ett gott och hållbart samhälle. Vi vill vara en profetisk röst, en synlig aktör i samhället, finnas med i påverkan och opinionsbildning. Stå på den utsatta människans sida, kämpa för mänsklig värdighet och en värld öppen för alla”.
I Jesu egen programförklaring för sitt uppdrag, läser han i Nasarets synagoga från Jesaja bok: Han har sänt mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet för de fånga och syn för blinda och till att ge de förtryckta frihet.(Luk.4:18) Equmeniakyrkans vision lyder så här: En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar, mig, dig och världen.

brittamona
En av våra gäster – Mona Sahlin, som samtalade med Britta Hermansson.

Nog har vi i ett uppdrag att tillsammans med andra vara med och forma vårt samhälle och vår värld!
Ett av våra seminarer handlade om könsbaserat våld. Om att motverka allt våld som sker mot kvinnor runt om i världen och inte minst i krigshärjade områden. Någon i samtalspanelen sa: – Vi hör ofta talas om organiserad brottslighet – med det vi behöver är organiserad GODHET! Gå samman och göra gott för varandra och den värld vi finns i!

Klimatfrågan som är en av vår tids största utmaning är en annan angelägen fråga för oss som kyrka. Vi tror att alla människor är skapade till Guds avbild och att vi därigenom har fått ett särskilt ansvar att förvalta jorden och Guds skapelse. Att ta ansvar för våra systrar och bröder runt om i världen, för skogar och vattendrag, djur och växter. Det ansvaret måste vi leva upp till! Tillsammans med Diakonia har vi som kyrka valt att stå bakom den globala kampanjen Act Now for Climate Justice… Om du inte skrivit på listan för ett rättvist klimatavtal kan du göra det här på denna länk http://actclimate.org/sv/

I samtal om den psykiska ohälsan, som ökar i vårt samhälle framför allt blandunga men också bland äldre, uppmärksammandes behov av samtalspartners när livet är mörkt och svårt. Tjejzonen har arbetat fram en modell där man får chatta på nätet med en ”storasyster”. Tänk om du jag skulle kunna vara en storasyster eller en storebror! http://www.tjejzonen.se/

Efter en vecka i Almedalen med tusentals engagerade människor som vill vara med och forma ett gott samhälle och en bättre värld för alla, tackar jag Gud för all organiserad och oorganiserad godhet och ber för politiker och oss alla att vi tillsammans ska få vara med och förvandla världen!

Lämna en kommentar