Inlägg taggade med: nya församlingar
  • Nya församlingar välkomnade

    Publicerat 2015-05-16 av Per Westblom

    Det var med en påtaglig glädje och tacksamhet som Kyrkokonferensen tog emot tre nya församlingar och en kristen gemenskap som medlemmar i Equmeniakyrkan. Peter Svanberg, samordnare för församlingsgrundande arbete, uttryckte en stark förhoppning om att detta ska bli en stående punkt i våra konferenser. Jag kan bara konstatera att det är angeläget att det blir så. Punkten före handlade om upplösta församlingar under 2014. Dessvärre fler än de vi fick välkomna. Min bön är att antalet [...] Läs mer