Återinvigning av St Andrews Church, Pune, Indien

Publicerat 2012-04-05 av Bertil Svensson

– Moses är död, stå upp och gå över Jordanfloden. Jag är med dig.
Eller med andra ord: – Lämna det gamla bakom dig, stå upp för Jesus idag och låt honom använda dig än mer framöver! Gud är med dig!
Det var uppmaningen, med utgångspunkt från Josua 1, som gavs i predikan vid återinvigningen av St Andrews Church i Pune den 31 mars.
– Gud ska göra mer i våra liv och i vår kyrka och Gud ska välsigna Pune än mer genom den återuppbyggda kyrkan.
Det var orden från pastor Shantkumar William i New Life Church i Pune, en av de tre församlingar som använder sig av St Andrews Church.
HCC-församlingen är den största och den som formellt är ansvarig för kyrkan, men det finns ytterligare två församlingar som regelbundet samlas till gudstjänst i kyrkan. Den tredje församlingen är en grupp från den kristna delstaten Mizoram i nordöstra Indien, som bidrog med vacker sång i gudstjänsten om att vara Guds vittnen i världen.
Annars var det HCC-pastorn Sachin Mashih, som ledde gudstjänsten. HCCs missionsföreståndare Steven David och pastor Joyti Deep medverkade med historisk återblick och vittnesbörd om Guds trofasthet efter branden första advent 2011.
Själv hade jag glädjen att medverka med bön och en hälsning från Sverige i form av ett kors med en bibelhälsning från Jeremia 29: 11 som stämde väl överens med predikans budskap: ”Jag vet väl vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp”.
Gudstjänsten avslutades med en sång om alla de välsignelser Gud ger, även genom svårigheter som drabbar oss.
Kyrkan har smakfullt renoverats på tre månader med bevarande av den gamla stilen, från 1860 då kyrkan byggdes. Missionskyrkan och sedan HCC har haft ansvar för kyrkan drygt 70 år. Efter branden första advent förra året har en totalrenovering gjorts: teak och andra träslag har använts i taket och till bänkar, fönster, dörrar. Ny elinstallation har dragits och ett flertal andra förbättringar, varför kyrkan nu har fått en rejäl uppfräschning som kommer att räcka många år. Många duktiga hantverkare har arbetat och frivilligarbetare från HCC-församlingar flera timmars bilfärd ifrån Pune har hjälp till. Att reparationen av kyrkan varit en angelägenhet för hela HCC vittnar alla deltagarna vid återinvigningen om, som kom från Gulbarga, Sholapur, Mumbai m flera platser.
Många människor och kyrkor i Indien har frikostigt gett av sina gåvor. Det har även kommit gåvor från församlingar och enskilda i Sverige och USA. Totalt har reparationen kostat c:a 1,3 miljoner kronor, varav nästan en miljon redan samlats in, men minst 300.000 kr ytterligare behövs.
Vi tackar Gud för HCC och deras enastående arbete med centralhelgedomen, där generationer av människor samlats till gudstjänst, dop och inspiration att fortsätta Guds verk i vår värld. Vi ber för HCC och alla de utmaningar de står inför. De senaste månadernas arbete har svetsat samman HCC ytterligare och gett dem ny frimodighet att gå vidare i Guds mission.
Bertil Svensson, missionssekreterare

(Klicka på en bild för att se den större)