Historiskt möte i Litauen

Publicerat 2013-06-07 av Gerard Willemsen

Litauen maj 2013Förra veckan ägde ett historiskt möte rum i Litauen. Representanter för Equmeniakyrkan träffade representanter för tre olika samfund i Litauen: Evangelical Reformed Church i Litauen(ERCL), United Methodist Church i Litauen (UMCL) och Baptist Union of Lithuania (BULTH). Alla tre har en samarbetsrelation med en av bildarsamfunden i Equmeniakyrkan. Den svenska delegationen bestod av reperesentanter för samarbetet med bakgrund i samtliga bildarsamfund. Mötet ägde rum i Biržai i norra Litauen. ERCL stod för värdskapet i sitt kontor. Rimas Mikalauskas, från det samfundet, påpekade i sin inledning att mötet hade historisk karaktär. Syftet med mötet nu var att lära känna varandra och att samtala om möjligheter till samarbete. Alla tre litauiska samfund samarbetar med Equmeniakyrkan men nu samtalade vi även om samarbete mellan dessa tre.

Alla tre samfund är små. ERCL har ca 7000 medlemmar i ett tiotal församlingar, UMCL har ca 500 medlemmar i lika många församlingar och BULTH har ca 350 medlemmar i 8 församlingar. Det pågick entusiastiska och positiva diskussioner i olika konstellationer där olika möjligheter till samarbete i olika regioner i landet kom upp, framför allt på det diakonala och sociala området.

Efter två dagar tillsammans beslutades det att de tre litauiska samfund skulle försöka samtala mera på en regional nivå på några platser där möjligheter till samarbete finns. I Sverige kommer vi att inbjuda till en samling om Litauenarbetet för alla intresserade församlingar, i ett försök att sammanföra de olika nätverk som har funnits i bildarsamfunden.

Gerard Willemsen
Regionsamordnare Eurasien

Litauen maj 2013

Överläggningar mellan fyra samfund. Från vänster till höger: Christer Daelander, Lars Kallfors, Gerard Willemsen (Equmeniakyrkan), Sigitta Swambariene (ERCL), Ann-Britt Fransson (Emmaboda Metodistkyrkan), Walla Carlsson (Equmeniakyrkan), Regina Zidoniene (UMCL), Gilija Zukauskiene (BULTH), Arne Sjöberg (Växjö Missionsförsamling), Helen Byholt Lovelace (UMCL), Henrikas Zukauskas (BULTH), Bill Lovelace (UMCL), Irmantas Pinkoraitis (BULTH), Sven Sporre (Växjö Missionsförsamling)