Dag om Litauen

Publicerat 2014-02-24 av Gerard Willemsen

I lördags samlades vi, ca 25 personer från olika delar va landet, till en Litauen-dag i Immanuelskyrkan i Jönköping. Det finns flera församlingar som tidigare har varit intresserade till någon av våra tre samarbetskyrkor i Litauen, och som fanns i tre olika nätverk i våra bildarsamfund. Efter en konferens med alla våra tre systerkyrkor i landet ifjol, ville vi nu försöka sammanföra dessa tre svenska nätverk. Glädjande nog fanns det även några med som inte tidigare har varit engagerade i Litauen-arbetet.

Pastor Rimas Mikalauskas i samtal utanför reformerta kyrkan i Birzai.

Pastor Rimas Mikalauskas i samtal utanför reformerta kyrkan i Birzai.

Under dagen presenterades arbetet i de tre litauiska kyrkorna: den Evangelisk-reformerta kyrkan, Metodistkyrkan i Litauen och Litauiska Baptistunionen. Walla Carlsson, vår missionär i Litauen, var med och berättade en del. Hon är pastor i en metodistförsamling i Litauen, samordnar en del av arbetet med den sociala organisationen Pagalbos Centras i Birzairegionen. Arne Sjöberg och Tilda Jönsson berättade om Reformerta kyrkan och dess barnhem, där Tilda har varit volontär. Nu finns en annan volontär där från Växjö. Dessutom berättade jag själv om baptisternas projekt Portico och Lars Kallfors om mötet med alla tre samfunden ifjol. Walla är spindel i nätet. Hon håller även kontakt med de bägge andra samfunden. Mer och mer talar man om samarbete i landet sinsemellan

Därför vill vi gärna se Litauenarbetet som en helhet även i Sverige. Det finns numera en folder om Litauenarbetet att ladda ner på hemsidan.