Gud har öppnat en ny väg – från Syrien till Sverige

Publicerat 2014-12-16 av Bertil Svensson

Det var en glädjens dag i Linköpings missionskyrka i söndags, när pastor Saoud Bahhi från Hassakeh, Syrien, hälsades välkommen som pastor med särskild inriktning på arbete bland arabisktalande.

Pastor Saoud kommer från Equmeniakyrkans samarbetskyrka National Evangelical Synod of Syria and Lebanon och har, efter teologiska studier i Beirut, troget tjänat under 16 år i sin hemstad Hassakeh, på gränsen till Irak.

När vi träffades i början av året i Beirut och i Damaskus, samtalade vi om den nästan hopplösa situationen i Hassakeh, med brist på mat, el, rent vatten och det ständiga hotet från islamistiska grupper som IS och andra. Egentligen ville inte Saoud lämna sin församling, men som far och make med ansvar för fru och tre barn var det till sist orimligt att stanna, särskilt som han redan hade tre syskon med familjer i Sverige som var beredda att ta emot honom.

Vår samarbetskyrkas ledare i Syrien och Libanon sa, att även om de skulle vilja att alla kristna stannade kvar i Syrien, så har de full förståelse för att Saoud och många andra kristna känner sig tvingade att lämna landet. Deras förhoppning var därför att pastor Saoud skulle finna en plats att fortsätta sin tjänst som pastor bland sitt eget folk, fast nu i Sverige.

Och det blev verkligen så! När en väg stängs, då öppnar Gud en ny väg, precis som det var för de första kristna i Jerusalem, ”som skingrades över hela Judeen och Samarien” som det står om i Apg. 8. Några av de förföljda kristna kom på den tiden till Syrien och det var de som han som sedan blev aposteln Paulus förföljde, men som mötte Jesus på vägen till Damaskus.

Från denna stad, Damaskus i Syrien, förkunnades glädjebudet ut över hela den då kända världen; att den mest rabiate våldsverkaren kan förvandlas och bli en fredens budbärare. Och det står om de första kristna som förföljdes att ”de som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet”. På samma sätt har nu pastor Saoud fått gå vidare och förkunnar de goda nyheterna om Jesus Kristus i Linköping och på andra platser i Sverige, tillsammans med oss som redan är en del av Kristi kyrka här i Sverige.

Men Gud har inte bara öppnat en ny väg för pastor Saoud, till tjänst i Linköping, Gud har också öppnat en ny väg för Linköpings missionsförsamling, till tjänst bland invandrare och flyktingar i staden och bygden. Vi som församlingar får vara lyhörda för vad Gud gör i vår värld och i det som sker i vår värld se möjligheter när andra bara ser svårigheter.

”Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet” Rom. 10: 15b

Bertil Svensson, internationell koordinator