Nya testamentet för bashkirerna klar

Publicerat 2015-04-24 av Gerard Willemsen
Inzjil_Baskiri

Inzjil, Nya Testamentet

Vår kyrka har sedan många år haft kontakter och gett viss stöd till den evangeliska kyrkan i den ryska delrepubliken Basjkortostan, hem för basjkirerna. Jag har tidigare skrivit om det. Basjkiriska är ett turkiskt språk som talas av över en miljon människor. Tills nyligen saknades dock en bibel på det språket. I mars månad presenterade Institutet för Bibelöversättning dock den första översättningen av Nya Testamentet, eller Inzjil som det heter på basjkiriska. Presentationen ägde rum på Institutet för språk och historia i delrepublikens huvudstad Ufa. Det fanns över 200 människor med, däribland representanter för den basjkiriska regeringen, ortodoxa kyrkan och flera andra och presentationen sändes även på TV.

Bashkir1

Presentationen i Ufa

Översättningsarbetet har tagit många år. Det påbörjades på 1990-talet. Några bibelböcker publicerades som provöversättning. Efter många granskningar av experter finns då nu hela Nya Testamentet. Översättningen har varit möjlig tack vare stöd och förbön, förutom av IbT:s egna understödjare, även från både EFK och ett av Equmeniakyrkans bildarsamfund, Svenska Missionskyrkan.

Vi ber att översättningen kommer att vara till stor välsignelse för basjkirerna och för alla kyrkor i området.

Gerard Willemsen
Samordnare Eurasien