Tack för alla tända ljus!

Publicerat 2016-01-12 av Ulrika Morazàn

God fortsättning på det nya året! Ännu har vi några veckor kvar på insamlingsperioden till Equmeniakyrkans internationella arbete som sträcker sig från 1 advent till 31 januari varje år.

Under denna tid så är det flera av oss som arbetar med Equmeniakyrkans internationella relationer som är ute och besöker församlingar och ger hälsningar ifrån samarbetsorganisationer och systerkyrkor. Det är alltid väldigt roligt att få träffa er ute i det lokala församlingsarbetet runt om i Sverige. Så många som så troget och hängivet år efter år står med oss i det stora globala arbetet för Guds Rike på flera sätt.

Denna gång har insamlingen känts mer angelägen än någonsin. Världens oro och konflikt, terror och krig – inte minst i Syrien och mellanöstern – har liksom krupit under skinnet på oss. Det har inte bara varit missionärerna som kunnat berätta om hur det ser ut där ute, utan nu kommer världen hit, till varje liten kommun när vi träffar människor som lämnat det sista de hade för hoppet om att kunna få strata om sina liv i trygghet. Det berör oss. Och det SKA beröra oss. Frändefors, Smögen och Smålandsstenar är några av de platser som jag hunnit besöka under jul- och trettondedagshelgerna. På varje plats så har verksamheten utvecklats eftersom man har flyktingar i sin närhet och kyrkan blir en naturlig del i att bistå dessa människor att komma in i Sverige. Det är många ljus som har tänts! På Smögen ordnade Equmenia och Equmeniakyrkan en glad julfest för familjerna från flyktingförläggningen, i Flatåskyrkan i Göteborg startade julen den 23 dec då man hade julkalas med långdans för de ensamkommande flyktingbarnen som bor i närheten av kyrkan, många församlingar anordnar läxhjälp, idrottsaktiviteter, språkcaféer och besöker regelbundet de förläggningar och boenden som finns i kommunerna. I Göteborgs-Postens lista över de 100 mäktigaste i Västsverige så hamnade VOLONTÄREN på andra plats! Ett gott betyg att vi inte har förlorat medmänskligheten, empatin och förmågan att också handla… Men det blir ännu viktigare att vi fortsätter tända ljus, be om fred och engagera oss i takt med att andra inte orkar längre och andra röster höjs om att flyktingarna egentligen borde vara någon annanstans. Vi ska inte vara naiva och blåögda, men vi ska falla tillbaka på en lång missionstradition i våra bildarsamfund som har arbetat med mångkultur, tro och liv under mer än ett århundrade. Allt har inte varit bra i vår missionshistoria, men viljan har funnits att göra gott och den ska vi fortsätta att hålla fast vid. Gud lägger en kallelse i var och en av oss som inte gäller ett eller två år, utan en livstid. Därför brukar jag säga att när andra försvunnit finns kyrkan kvar. Om det blev fred i Syrien idag, så skulle vi ändå behöva varandra under decennier framöver för att det landet skulle kunna starta om och återuppbygga det som blivit raserat….

Evangeliet handlar om upprättelse, förnyelse, helande och Gudsmöte. Equmeniakyrkan vill vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och VÄRLDEN. Genom den lokala församlingens trogna arbete både här hemma och långt borta så gör vi det – Tack för alla Tända ljus!

Ljusbäraren i Equmeniakyrkan i Smålandsstenar som fylldes av tända ljus innan gudstjänsten i söndags.

Ljusbäraren i Equmeniakyrkan i Smålandsstenar som fylldes av tända ljus innan gudstjänsten i söndags.

Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren.
Romarbrevet 12:9-11

Om du har möjlighet så är du välkommen att lyssna till mig när jag talar om kyrkan i Syrien och arbetet där under resterande samlingar under Tänd ett ljus! Se lokal församlingsida för aktuella tider.
22 januari – Fiskebäcks missionsförsamling, Göteborg
31 januari – Bifrostkyrkan, Mölndal
6 februari – Styrsö Missionsförsamling, Göteborg

/ Gunilla Ikponmwosa, samordnare Mellanöstern och Nordafrika