Utbildning bryter utsatthet för romer

Publicerat 2016-02-04 av Åsa Runström

Slutredovisningen från den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare, har just släpps av statens offentliga utredningar och diskussionerna går höga om denna rapport.

Samtalen förs just nu i många forum om hur man kan och bör hjälpa.
Equmeniakyrkan är både på nationell nivå, och genom många församlingar djupt engagerad i frågorna. Det som är uppenbart är att problematiken inte är enkel, och att situationen runt de utsatta EU-medborgarna är mycket komplex.
Många församlingar hjälper de människor som frusna och hungriga finns utanför deras dörr, vilket får sägas är en kortsiktig lösning. Men Equmeniakyrkan arbetar också för att få till en förändring på lång sikt.

elever_ruth_1124

Genom att stötta utbildning för barn skapas en grund för en stabilare framtid. Barnen får en chans att kunna bryta sitt utanförskap.

För snart två veckor sedan vecka sedan var Inga Johansson, samordnare för kyrka-samhälle, och jag på plats i Rumänien och Bulgarien för att besöka de arbeten Equmeniakyrkan stöttar i Sofia respektive Bukarest. Många av insatserna riktas just till romer.
I Rumänien finns projektet Ruth i Bukarests fattigaste område. Bland annat drivs en skola för 200 elever och projektet innefattar även sjukvård, förskola, sömnadsutbildning för kvinnor och utbildning för ledare och pastorer. Ruth är också ett stort stöd för föräldrarna till barnen i skolan. Man ser tydligt på plats att det absolut viktigaste för att bryta utsatthet och fattigdom är utbildning. Det är just detta område som projekt Ruth riktar in sig på och Equmeniakyrkan är med och stöttar en del av detta arbete.

sy_1054

I Rumänien får kvinnor genom projektet Ruth lära sig sömnad och får förutsättningar för att kunna få en egen inkomst genom sitt hantverk.

I Bulgarien och Sofia finns också ett arbete med romer som Equmeniakyrkan stöttar. En församling driver en stödverksamhet som möjliggör för romska barn att klara av skolan. Man ger barnen möjlighet att duscha och få hela och rena kläder. De jobbar med stödundervisning i de viktigaste skolämnena, eftersom många av de romska barnen har inte samma förutsättningar som sina klasskamrater och ofta hamnar långt bakom de andra. Stödundervisning utgår från varje enskilt barn. Equmeniakyrkan är med och stöttar detta arbete.
Vi ser vikten av att vara med och ge dessa barn och ungdomar en chans till en ljusare framtid.

Jesus säger i Matt 25:40 ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.”
Som kristen kyrka får vi bära med oss de orden in i arbetet med de utsatta EU-medborgarna

Andreas Karlsson
Samordnare Eurasien