En missionsutmaning av nytestamentliga mått

Publicerat 2016-02-15 av Ulrika Morazàn

För en tid sedan samtalade jag med en man som ursprungligen kom från ett land i Central Asien. Jag frågade honom om hur han blev kristen, då började han berätta en spännande berättelse som startade med hur han fick höra talas om Jesus, och slutade med flykt från sitt eget land på grund av tron på Jesus Kristus.

Så långt känner väl de flesta igen berättelsen, vi vet att så är fallet i många av länderna i Central Asien. Men i sin berättelse så sa han något som jag hajade till inför han sa: ”jag var den 7:e personen som blev kristen i mitt land”, detta förvånade mig och jag frågade vidare om detta. Kunde detta vara sant? Men han kunde redogöra för de 6 tidigare och han kunde också redogöra för personer som blev kristna efter honom, så jag fick tro på hans ord.

Om man är lite skeptiskt lagd kan man ju undra om de visste om alla människor i sitt land kanske fanns det någon annan som var kristen, så kan det ju mycket väl ha varit.

Men faktum är att den kristna närvaron i många länder i Central Asien är väldigt, väldigt låg. Dessutom förekommer kompakt motstånd mot dem som blir kristna, de får ofta betala ett högt pris för sin överlåtelse till Jesus. När jag hörde denna berättelse om landet med så få kristna så tänkte jag, här behöver vi vara med och sprida det glada budskapet om Jesus Kristus.

I länderna i Central Asien så bor turkfolk av olika slag. Inom Eurasiengruppen inom Equmeniakyrkan har under några år funnits en längtan att som kyrka få vara med och arbeta mera i detta område och med dessa folkslag. Denna längtan/kallelse har levt under namnet ”Turkvisionen” där intentionen och bönen är att få vara med och sprida evangeliet i dessa mycket ”svåra” länder.

Vi försöker nu ta steg vidare och ”Turkvision” lever vidare under formuleringen:
-Kristen närvaro i alla länderna i Turkbältet och att människor kommer till tro på Jesus Kristus.
-Församlingarna i området blir stärkta och blir mötesplatser med Jesus Kristus som förvandlar mig, dig och världen

Så stå gärna med i bön för denna utmaning, som faktiskt är en missionsutmaning av nytestamentliga mått.

/ Andreas Karlsson
Samordnare Eurasien