Nystartade skolor för syriska barn

Publicerat 2016-03-07 av Gerard Willemsen
Besök på skolan i Qoub Elias.

Besök på skolan i Qoub Elias.

Tänk att vara 11 år och aldrig ha gått i skolan. Så var det för nästan en hel klass av 10-12 åringar jag och några kollegor mötte i  Libanon. De hade kommit från Syrien till flyktinglägren för flera år sedan och aldrig fått gå i skolan. Men nu var de där, i en alldeles nystartad skola för syriska barn. En insats av Evangeliska Synoden i Syrien och Libanon i samarbete med Equmeniakyrkan. ”Gillar ni att gå i skola?” frågade vi. ”Jaaa!” var svaret.

I skolan används syriska läroböcker.

I skolan används syriska läroböcker.

Vi samarbetar med Evangeliska Synoden i Syrien och Libanon, som är en och samma kyrka i två länder. Idag finns det över en miljon registrerade syriska flyktingar i Libanon (enligt UNHCR; den verkliga siffran kan vara större). Det är en enorm prövning för landet, som innan flyktingströmmen hade ca 4 miljoner invånare. En av utmaningarna är utbildning. Enligt våra kontakter i Libanon finns det 400 000 syriska skolbarn i landet. Statliga skolor har lyckats ta in 150 000 av dem, men inte fler. Kapaciteten räcker inte till. Efter vissa motgångar öppnade Synoden den 25 februari två skolor  med ca 50 barn var. Båda ligger i byar i Beqaa-dalen, där det finns många flyktingläger. Tillsammans med Mary Michael, som är en av dem som driver detta projekt, besökte vi dem. ”Den här dagen har jag längtat efter”, sa hon, ”Det är underbart att se barnen i skolan”.

Den här veckan är planen att öppna en tredje skola i norra Libanon. Allt är förberett. Och så snart som möjligt vill man utöka kapaciteten. För, som en av lärarna i skolan i Qoub Elias sa, varje dag frågar fler föräldrar om de kan skicka sina barn. Barnen hämtas med buss från lägren och skjutsas tillbaka efter skolan. Alla barn är välkomna, kristna som muslimer. Alla som behöver hjälp ska kunna få det, menar man. Skolorna använder syriska böcker och den syriska läroplanen, allt för att underlätta en framtida flytt tillbaka till Syrien. För man har inte gett upp hoppet.

Det finns även många barn i Syrien som heller inte kan gå i skolan. Alldeles för höga mat- och medicinpriser (så blir det när det är brist och vissa människor ser en chans att tjäna på andras svårigheter) och en kollapsande ekonomi gör att familjerna inte har råd med varken skolmaterial eller skolavgiften. Nu planerar kyrkan att hjälpa 2000 barn och deras familjer med både skolgång och andra grundläggande förnödenheter inne i Syrien. Så hoppas man på hjälp för att kunna genomföra detta framöver.

Utsikt över Qoub Elias.

Utsikt över Qoub Elias.

Mitt besök i Libanon präglas av respekt för vår samarbetskyrka, som under svåra förhållanden jobbar vidare. Många har flytt Syrien, men ”Vi vill också hjälpa vårt folk att kunna vara kvar. Landet töms på kristna. Vi ska ta hand om våra men också om våra grannar. Därför är hjälpen inte begränsad till kyrkans medlemmar.”

Gerard Willemsen
Internationell koordinator