Nepal – vad hände sen?

Publicerat 2016-05-30 av Otto Ernvik
Ett byggteam vid en arbetsplats i Nepal.

Ett byggteam vid en arbetsplats i Nepal.

För ett drygt år sedan skedde en stor jordbävning i Nepal, många blev hemlösa. Equmeniakyrkan tillsammans med Rebuild Safe Nepal startade ett arbete för att bygga nya säkra hus i landet.

Metoden som används har utprovats i Thailand i samband med Tsunamin där, för c:a 10 år sedan. Man gör byggstenar som ser ut som stora legobitar och klarar sedan skakningar i marken betydligt bättre än vanliga tegelstenar. Nu har arbetet i Nepal kommit igång; maskiner att pressa byggstenar är inköpta,  några hus är byggda, personal är utbildad och man förväntar sig många beställningar när väl monsunen är över om ett par månader.

De insamlade medlen från bl a Equmeniakyrkan har räckt till; 2 maskiner som är på plats i Nepal varav en är nyligen inköpt, 2 team á 4 personer som är utbildade och tränade att bygga både block och hus, 2 hus är byggda, ett större och ett mindre hus.

Per Zetterberg, ansvarig inom Rebuild Safe Nepal säger; ”Nu står vi inför en avslutande utmaning, att klara oss över monsunen. Under monsunen byggs inga hus, däremot efter lär det bli full fart.”

Vill ni läsa mer om hur det går så kan ni besöka Rebuild Safe Nepals egen facebooksida; www.facebook.com/rebuildsafenepal

Otto Ernvik, Asien ko-ordinator, Equmeniakyrkan