Kategori: Bistånd
 • Terrorism och utsatthet – de kristna i Pakistans vardag

  Publicerat 2016-01-30 av Rut Eliasson

  Såg ni blogginlägget häromveckan som lyfte fram Open Doors rapport för 2015 om förföljelse av kristna? Pakistan kom på plats nummer 6 av de 50 länder där förföljelsen är som störst och klassas som ett land med ”extrem förföljelse”. Där har förföljelsen ökat jämfört med föregående års mätning. Många av våra vänner i Church of Pakistan kan vittna om den utsatthet som de som kristna lever i; alltifrån att diskrimineras när du söker jobb eller [...] Läs mer

 • Ezra arbetar med hiv och aids för Kyrkornas Världsråd i Afrika

  Gudrun Svensson åker till Kongo

  Publicerat 2015-12-03 av Els-Marie Carlbäcker

  Gudrun kommer att i sitt arbete som missionär utgå från vår samarbetskyrka CEC och vara bosatt i Luozi men också ha kontakter med CEBU i en helt annan del av landet. Gudrun besökte kontoret i Alvik under veckan och vi fick höra lite om planerna med att hon utifrån sin bakgrund som barnmorska ska börja med att kartlägga behov av utbildning/fortbildning för sjuksköterskor. Ett möjligt tema att ta upp i utbildningen skulle kunna vara hiv [...] Läs mer

 • Lärarfortbildning om trafficking

  Publicerat 2015-11-03 av Maria Brunander

  Vad är viktigast? Kärlek eller att vara stark? Diskussionerna är livliga när trettiotalet rektorer, studierektorer och skolpsykologer i staden Comrat, Moldavien, är på fortbildning. Det är en av många aktiviteter i ett projekt som förebygger människohandel och som Equmeniakyrkan stöder, både med insamlade medel och med Sidamedel. Organisationen som genomför projektet heter Beginning of Life, och är knuten till en av Chisinaus baptistförsamlingar. Seminariet är mycket interaktivt med lekar och övningar, så att deltagarna ska få [...] Läs mer

 • Equmeniakyrkan på Kyrkornas Världsråds möten

  Publicerat 2015-06-06 av Els-Marie Carlbäcker

  För en dryg vecka sedan anordnades för första gången en internationell konferens om Demokratiska Republiken Kongo med deltagare också från landets kyrkor och stat. Fyra områden behandlades: våldsamma konflikter, integritet vid allmänna val, bevarande av miljön samt mänskliga rättigheter – stora frågor var för sig men som också hör ihop. Kyrkornas Världsråd har bestämt att Kongo är ett av de länder som prioriteras under en period. Därför besökte generalsekreteraren Olav Fykse Tveit förra året Kinshasa för att [...] Läs mer

 • Stipendium till barn och ungdomar i Indien

  Publicerat 2015-05-05 av Barbro Daelander

  Utan utbildning minskar möjligheterna till arbete och en dräglig framtid – såväl i Sverige som i andra länder. I Indien har Equmeniakyrkans systerkyrka Hindustani Covenant Church (HCC) sedan många år kunnat ge stöd till unga människor i deras utbildning med hjälp av bidrag från Sverige. Detta år får drygt 400 ungdomar stipendier till skolavgifter, böcker, skoluniformer, internatkostnader, examensavgifter mm.  Kyrkans stipendiekommitté granskar ansökningarna och beslutar vilka som ska få stöd. Pradnya fick stipendium till sin lärarutbildning När [...] Läs mer

 • På resa i bergen i nordvästra Thailand

  Publicerat 2015-04-26 av Maria Brunander

  Jag är på resa med ett av de projekt som Equmeniakyrkan stöder, med hjälp av medel från Svenska Missionsrådet/Sida. Det handlar om byutveckling på olika områden. Färden går uppe i bergen, ett 20-tal mil väster om Chiang Mai, på smala jordvägar utmed bergssluttningarna. Vissa av sluttningarna är lummiga medan andra är avskalade, brända. Odlingssäsongen börjar nu och att bränna marken är det traditionella sättet som bergsfolken använt i århundraden för att odla på. Skillnaden mellan då och nu [...] Läs mer

 • Finns det hopp för Nicaragua?

  Publicerat 2015-03-30 av Ulrika Morazàn

  “Jag vill bli läkare”, viskade den lilla flickan på bilden ovan som svar på frågan: “Vad drömmer du om?” Jag ställde frågan med hjälp av Ulrika under vår resa i Nicaragua i månadsskiftet februari/mars i år. Vi, det var Peter Lindroos, föreståndare för Equmeniakyrkan Alingsås, jag Per Axéll, medlem i samma församling, Ulrika Morazán, samordnare Latinamerika Equmeniakyrkan och Gerard Willemsen, samordnare Eurasien och urfolk Equmeniakyrkan. Under en dryg vecka fick vi möjlighet att besöka Nicaragua för [...] Läs mer

 • Biståndsorganisationen ASUdh i Kongo Brazzaville omorganiserad

  Publicerat 2015-02-25 av Christer Daelander

  Kongo Brazzaville har skakats av flera krig, ofta i samband med presidentval För drygt 20 år sedan drog Missionskyrkan i Sverige och i Norge igång en kampanj ”Låt Kongo leva” som samlade in stora biståndsbelopp för hjälp och uppbyggnad av Kongo och av den Evangeliska Kyrkan i Kongo. När sedan situationen lugnade ner sig avlystes kampanjen. När ytterligare krig bröt ut i slutet av 1990-talet beslutade Evangeliska kyrkan och Missionskyrkorna i Sverige och Norge att starta [...] Läs mer

 • Goda möten på SMR:s medlemsdagar

  Publicerat 2015-01-30 av Maria Brunander

  Under två dagar deltog Ulrika Morazán och undertecknad som Equmeniakyrkans representanter på Svenska Missionsrådets medlemsdagar. Det var två innehållsrika dagar med seminarier om bl.a. attityder i kulturmöten, teologi och jämställdhet, hur man gör en bra powerpointpresentation, rättighetsbaserat arbete mm. Mötet med deltagare från andra organisationer och kyrkor var också spännande – vi har mycket att lära av varandra. På kvällen dag ett var programmet något mer informellt. I grupper om tre fick vi göra pärlplattor utifrån instruktionen [...] Läs mer

 • ”En kyrka som inte är reaktiv utan går före”

  Publicerat 2014-11-09 av Els-Marie Carlbäcker

  .. det drömmer Pauline Njiru om när vi ber henne visionera 20 år framåt. Pauline är regionalt ansvarig i östra Afrika för Kyrkornas Världsråds arbete mot hiv och aids som Equmeniakyrkan ger stöd till. Hon utbildar pastorer om hur man med hjälp av kontextuella bibelstudier kan nå svåra frågor om våld, övergrepp, könsroller och makt. ”Kyrkan är del av samhället och de reflekterar varandra. Hur skapar vi de förtroendefulla miljöer som inbjuder till delande och öppenhet i församlingar om de [...] Läs mer

1 2