Kategori: Sápmi
 • Framgång för samer i gruvkonflikt

  Publicerat 2015-05-27 av Gerard Willemsen

  I augusti 2013 uttalade Equmeniakyrkan sig till stöd för samerna i konflikten kring en framtida gruva i Rönnbäck, en satsning med stora negativa konsekvenser för rennäringen. Regeringen hade då beslutat att mineralintresset skulle gå före rennäringsintressen och Nickelmountain AB fick sin koncession. Den berörda samebyn vände sig dock till FN:s rasdiskrimineringskommitté CERD och överklagade regeringens beslut. Se artikeln här. CERD accepterar inte regeringens argument och stoppar gruvverksamheten tills vidare. Vapsten sameby menar att regeringen i och med sitt [...] Läs mer

 • De tog hans språk ifrån honom.

  Publicerat 2015-02-12 av Gerard Willemsen

   ”I Norrland hava vi inom våra gränser ett Indien blott vi förstå att bruka det” sa Axel Oxenstierna på 1600-talet, då koloniseringen av Sápmi (samernas land) började ta fart på allvar. För att fortsätta ända in i våra dagar. I FN:s senaste granskning som kallas Universal Periodic Review var flera länder som uppmanade Sverige att ratificera ILO 169, konventionen om urfolks rättigheter. Ytterligare ett antal länder har uppmanat Sverige att värna om samernas rättigheter . Equmeniakyrkan var en av de organisationer som hade lämnat in ett [...] Läs mer

 • Sverige granskad i FN

  Publicerat 2015-01-28 av Gerard Willemsen

  Tidigare i veckan hade turen kommit till Sverige i den s.k. UPR (Universal Periodic Review). Varje land utfrågas av alla andra länder som vill vart fjärde år och får rekommendationer. Inför en UPR har olika organisationer i det civila samhället möjlighet att skicka in underlag som FN sammanfattar och som länderna kan ha som underlag för sina kommentarer. Denna gång skickade Equmeniakyrkan tillsammans med Baptist Wolrd Alliance in ett underlag som handlade om samernas rättigheter [...] Läs mer

 • Samer möter ryska urfolk

  Publicerat 2014-10-31 av Gerard Willemsen

  De gångna dagarna var jag på en samling i Tallinn. Bibelskolan för finsk-ugriska folk som jag tidigare har skrivit om hade en två veckor lång samling. Men i Estland firade man även finsk-ugriska dagar. Det hade kyrkorna hakat på genom att ordna en konferens om kristet arbete bland finsk-ugriska folk i Ryssland. Det talades om att plantera kontextuella församlingar och om olika missionsprojekt. Jag var där tillsammans med tre samer, alla från svenska Sápmi även [...] Läs mer

 • Nya samiska bibelböcker

  Publicerat 2013-08-20 av Gerard Willemsen

  För en dryg vecka sedan lanserades några nya bibeltexter på samiska. Lanseringen skedde på samiska kyrkodagarna i Mo i Rana, Norge. Som en del i det pågående översättningsprojektet av Gamla Testamentet till nordsamiska publicerades en liten bok som heter Oskkáldas Ipmil. Rut, Amos, Hosea. ( Gud är trofast). Det är just dessa tre böcker som nu finns att läsa. Tidigare har 1Mo och Psaltaren publicerats. Nya TestamentetMycket av översättningsarbetet är nu gjort och nästa år påbörjar [...] Läs mer

 • Samiska kyrkodagar

  Publicerat 2013-08-16 av Gerard Willemsen

  Tore Johnsen, generalsekreterare för Samisk Kirkeråd i Norska kyrkan, biskop Sofie Petersen och Ole Henrik Magga talade om klimathoten Lavvu som gudstjänstlokal Gudstjänstlokal med elden i mitten   Den gångna helgen deltog jag i samiska kyrkodagarna som hölls för tredje gången, denna gång i Mo i Rana i Norge. Huvudtema var ”Helig jord! Helig ord!” och texten från 2Mos3:5 återkom flera gånger, där Mose närmar sig den brinnande busken och Gud säger: ”Ta av dig dina skor, du står [...] Läs mer

 • Om Doctrine of Discovery.

  Publicerat 2013-05-20 av Gerard Willemsen

  Equmeniakyrkans kyrkokonferens fördömde i ett uttalande det s.k. Doctrine of Discovery. Det är en princip, som fått genomslag i rättspraxis i en del länder in i vår tid, som har sitt ursprung i den kristna kyrkan och som säger att kristna nationer har rätt att ta icke-kristnas nationer i besittning, om så behövs med våld. Det har lett till kolonisering i stora delar av världen och drabbar ännu idag urfolk i en rad länder. Konferensen [...] Läs mer

 • En Bibel för samerna

  Publicerat 2011-05-16 av Gerard Willemsen

  Förra veckan var jag i Tromsö, där människor från Finland, Sverige och Norge möttes. Det som samlade oss var den pågående översättningen av Gamla Testamentet på Nordsamiska, ett arbete som leds av norska bibelsällskapet. Det är märkligt att det inte finns en användbar helbibel på nordsamiska. Språket har en officiell rättstavning sedan 1978, men de som läst sitt modersmål sedan dess har ingen bibel att tillgå. Nya Testamentet finns dock, sedan 1998. Och arbetet med [...] Läs mer