Kategori: Svenska Missionsrådet
 • Lärarfortbildning om trafficking

  Publicerat 2015-11-03 av Maria Brunander

  Vad är viktigast? Kärlek eller att vara stark? Diskussionerna är livliga när trettiotalet rektorer, studierektorer och skolpsykologer i staden Comrat, Moldavien, är på fortbildning. Det är en av många aktiviteter i ett projekt som förebygger människohandel och som Equmeniakyrkan stöder, både med insamlade medel och med Sidamedel. Organisationen som genomför projektet heter Beginning of Life, och är knuten till en av Chisinaus baptistförsamlingar. Seminariet är mycket interaktivt med lekar och övningar, så att deltagarna ska få [...] Läs mer

 • På resa i bergen i nordvästra Thailand

  Publicerat 2015-04-26 av Maria Brunander

  Jag är på resa med ett av de projekt som Equmeniakyrkan stöder, med hjälp av medel från Svenska Missionsrådet/Sida. Det handlar om byutveckling på olika områden. Färden går uppe i bergen, ett 20-tal mil väster om Chiang Mai, på smala jordvägar utmed bergssluttningarna. Vissa av sluttningarna är lummiga medan andra är avskalade, brända. Odlingssäsongen börjar nu och att bränna marken är det traditionella sättet som bergsfolken använt i århundraden för att odla på. Skillnaden mellan då och nu [...] Läs mer

 • Goda möten på SMR:s medlemsdagar

  Publicerat 2015-01-30 av Maria Brunander

  Under två dagar deltog Ulrika Morazán och undertecknad som Equmeniakyrkans representanter på Svenska Missionsrådets medlemsdagar. Det var två innehållsrika dagar med seminarier om bl.a. attityder i kulturmöten, teologi och jämställdhet, hur man gör en bra powerpointpresentation, rättighetsbaserat arbete mm. Mötet med deltagare från andra organisationer och kyrkor var också spännande – vi har mycket att lära av varandra. På kvällen dag ett var programmet något mer informellt. I grupper om tre fick vi göra pärlplattor utifrån instruktionen [...] Läs mer

 • Framtidsforum på Svenska Missionsrådet

  Publicerat 2011-10-14 av Els-Marie Carlbäcker

  Under gårdagen var drygt 30 personer från ett antal medlemsorganisationer i Svenska Missionsrådet (SMR) samlade för att söka en strategi för SMR framöver. En utvärdering har under året genomförts och nu återstår ett antal utmaningar och vägval att göra. Vad är SMRs roll och identitet idag, vilka tjänster och verksamhet ska SMR erbjuda och hur ska finansieringen se ut? Det är stora frågor och ibland kan det vara svårt att lyfta blicken från det som redan [...] Läs mer

 • Är vi en bra samverkanspartner?

  Publicerat 2011-01-31 av Els-Marie Carlbäcker

  Under veckan som gått samlades ett 25-tal av Svenska Missionsrådets (SMR) medlemsorganisationer till en årlig mötesplats med erfarenhetsutbyte, information och samtal om aktuella frågor i relation till internationellt arbete. Under våren genomförs en utvärdering av SMRs roll och uppgifter och konsulten ledde oss i samtal kring detta. Information gavs också om Concord Sverige som finns till bl.a. för att öka kunskapen om EUs bistånds- och utvecklingspolitik då EU är en global aktör i bl.a. klimat-, finans- och [...] Läs mer