Datumarkiv för: december, 2010
  • Ännu en hundraåring

    Publicerat 2010-12-31 av Katarina Thurell

    Församlingssysterdräkt 1921, dräktmodeller foto Karin Olsson/Riksarkivet 1910 – året innan hade Sverige ruskats om av en storstrejk. Männen har nu allmän rösträtt. I England driver kvinnor en våldsam rösträttskampanj. Elin Wägners Pennskaftet ges ut. Och Svenska Missionsförbundet börjar utbilda församlingstjänarinnor i Rättvik.  Den nya yrkesutbildningen för kvinnor blir populär och framförallt lantbrukardöttrar ser nya möjligheter. Yrket kom senare att kallas församlingssyster – som senare 1969 byter namn till diakonissa, fr o m 1986 diakon när de [...] Läs mer

  • Julen 1923 i Musana

    Publicerat 2010-12-29 av Katarina Thurell

    För hundra år sedan startade Svenska Missionsförbundet en missionsstation i Musana som låg i dåvarande koloniala Franska Kongo, d v s i Kongo-Brazzaville. De svenska missionärerna C W Grahn och H Lindgren anlade stationen. Här kom snabbt skolor igång, fruktodlingar, hushållsskola, dispensär och mödravård. Den 31 december 1911 skriver Grahn i dagboken ” För landets folk var detta den första julen, ty förra julen hade ingen av dem vågat komma hit”. På 1920-talet  blev den s k [...] Läs mer