Datumarkiv för: april, 2011
  • Öppna dörren till okända världar!

    Publicerat 2011-04-25 av Katarina Thurell

    Öppna missionskyrkans arkiv är ett projekt som nu har pågått sedan vintern 2010. Syftet är att öka tillgängligheten när det gäller den drygt halvmil långa arkivdepositionen som Missionskyrkan har på Riksarkivet. Det kan nu vara skäl att redovisa lite resultat:  I arbetet ingår att ordna och förteckna arkiv, arkivförteckningarna är de register över arkiven vilka överförs till Riksarkivet och hamnar då i Nationella arkivdatabasen. Arkiven finns förvarade och tillgängliga på Riksarkivet, Stockholm – dels i Marieberg dels [...] Läs mer

  • ”Till Österland vill jag fara…”

    Publicerat 2011-04-04 av Katarina Thurell

    1889 avskiljdes Svenska Missionsförbundets förste Kinamissionär, Otto Fredrik Wikholm. Hans tid som missionär blev kort då han mördades brutalt på orten Songbu, nära Macheng redan 1893.  Under åren fram till 1951 kom många SMF-missionärer verka i Hubeiprovinsen, med missionsarbete på ett stort antal orter. Ett arbete som skildrades i många tidningsartiklar och missionärernas egna böcker. Under 2010 har ett renoveringsarbete pågått avseende arkiven från Missionsförbundets Kinamission, arkivarien Kalle Larsson har gjort ett digert arbete med samlingarna på Riksarkivet.  Vi [...] Läs mer