Datumarkiv för: september, 2011
  • Använd och besök folkrörelsearkivet!

    Publicerat 2011-09-12 av Katarina Thurell

    I flertalet av Sveriges län så finns ett regionalt folkrörelsearkiv – några län har andra lösningar med koordinationskontor, lokala arkivdepåer eller samarbeten med kommunala arkiv och lokala föreningsarkiv. Syftet är att ge föreningslivet i Sverige möjlighet att bevara arkivhandlingar i ändamålsenliga lokaler. Dvs säkra folkrörelsehistoria inför framtiden. Folkrörelsearkiven arbetar också mycket aktivt med att tillgänggligöra samlingarna. Kurser ordnas ofta regelbundet eller på beställning. Många av de folkrörelsearkiv som bildades under 1960- och 70-talen, verkar idag som [...] Läs mer

  • Flitens lampa lyser på Missionskyrkans arkiv

    Publicerat 2011-09-06 av Katarina Thurell

    Nya arkiv deponeras i veckan på Riksarkivet i Arninge: Gärdebygårdens arkiv, semesterhemmet som Missionsförbundet drev i Rättvik fr om 1906. Här hölls de första församlingssysterkurserna, många missionärer vistades här för vila och rekreation. Gärdebygården var en viktig mötesplats för många inom Missionsförbundet. Fastigheten såldes under 1990-talet. I arkivet finns fotografier, filmmaterial, ritningar och inte minst gästböcker. Arkivet för Nya barntidningsförlaget som bildades 1973, bolaget övergick till Verbum 1983. Förlaget gav ut söndagsskoletidningarna Kompis och Kom tillsammans. Kanske du minns de här [...] Läs mer