Använd och besök folkrörelsearkivet!

Publicerat 2011-09-12 av Katarina Thurell

I flertalet av Sveriges län så finns ett regionalt folkrörelsearkiv – några län har andra lösningar med koordinationskontor, lokala arkivdepåer eller samarbeten med kommunala arkiv och lokala föreningsarkiv. Syftet är att ge föreningslivet i Sverige möjlighet att bevara arkivhandlingar i ändamålsenliga lokaler. Dvs säkra folkrörelsehistoria inför framtiden. Folkrörelsearkiven arbetar också mycket aktivt med att tillgänggligöra samlingarna. Kurser ordnas ofta regelbundet eller på beställning. Många av de folkrörelsearkiv som bildades under 1960- och 70-talen, verkar idag som arkivföreningar. Många missionsförbundare var med och aktivt bildade arkivföreningarna – att bevara arkiv kom att bli som en egen folkrörelse. Ambitiösa arkivinventeringar kartlade föreningshistoria i kommuner och många föreningarkiv kunde räddas från förgängelse.

Många arkiv förstörs just för att de läggs undan i en fuktig källare eller tappas bort hos en förtroendeman i föreningen.  Det är värt att påminna vilken möjlighet till hjälp och service din förening eller församling kan få av ett folkrörelsearkiv, för då och då kontaktas jag av församlingar som inte vet vad de ska göra med sina arkiv, eller ännu värre får information om att föreningshandlingar bränts upp. Du kan deponera eller skänka arkiv och samlingar till folkrörelsearkiven. Din förening kan komma överens om eventuella  förbehåll och sekretess av arkivet. Folkrörelsearkivens tjänst är just att ordna och förteckna arkiv, förvara dem väl och tillgängliggöra dem. Kanske kan din förening få hjälp med t ex digitalisering av gamla fotografier eller ljudband.

Använd dig av folkrörelsearkivens tjänster! Gå även med som medlem och stöd din lokala eller regionala arkivförening!

Länklista till folkrörelsearkiv i Sverige

Katarina Thurell

Svenska Missionskyrkans representant i Folkrörelsernas Arkivförbunds styrelse