Datumarkiv för: september, 2012
  • I eftersviterna av flytt och omorganisation

    Publicerat 2012-09-28 av Thérèse Steen

    Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige har ju skapat en ny kyrka: Gemensam Framtid, och mycket har hänt under de gångna månaderna som förklarar, men kanske inte fullt ut ursäktar tystnaden på bloggen. I det tumult som följer en omorganisation av den här storleken blir resultatet ofta att ordinarie arbete hamnar åt sidan och i stället ligger fokus på att försöka bringa ordning i kaos och förvirring. SMK:s kansli har flyttat till Ekumeniska [...] Läs mer