Datumarkiv för: september, 2013
 • Höstbrev från arkivet

  Publicerat 2013-09-30 av Laura Neill

  Hösten är på ingång och med det kommer en kort sammanfattning av vårt arbete på arkivet. Ordnings- och förteckningsarbete av samlingarna på Tegnérgatan är pågående, en leverans skickades till Riksarkivet i somras innehållande bland annat flera serier till Missionskyrkans huvudarkiv, Svenska Missionskyrkans Sångarförbunds arkiv, Missionsgårdens arkiv och flera intressanta personarkiv. Projektet Öppna Missionskyrkans arkiv där samlingarna på Riksarkivet kommer ordnas och förtecknas fortsätter under hösten 2013.  Laura Neill är nu föräldraledig på deltid och kommer att [...] Läs mer

 • Kom och hör! Tag vara på detta edert tillfälle!

  Publicerat 2013-09-10 av Karl Larsson

  August Åström blev 1914 Svenska Missionsförbundets andra riksevangelist. Han reste under drygt tjugo år land och rike runt för att predika. Med sig hade han denna fina skylt som uppmanar medborgarna att inte missa detta tillfälle att lyssna på honom.  August blev en av de viktigaste evangelisterna i Sverige. Åström brann främst för två frågor – nykterhetsfrågan och pacifismen. Med inspiration av Tolstoj antog han en radikalpacifistisk position och nådde med sina fredspredikningar utanför de [...] Läs mer

 • Om detta må vi berätta…

  Publicerat 2013-09-02 av Katarina Thurell

  På skrivbordet ligger spridda dokument från en bunt korrespondens till redaktören för tidskriften Missionsförbundet.  1938 den 2 september skriver Birger Pernow från Svenska Israelmissionen: ”Härmed tager jag mig friheten att översända en avskrift av ett dokument… …På grund av förhållandena i Östterrike måste vi nämligen iakttaga stor försiktighet” Avskriften är en instruktion på tyska om Hitler-Jugends Anti-kristendomsutbildning, med 35 märkliga argument eller teser mot kristendomen. Pastor Birger Pernow var allvarligt oroad över utvecklingen i Europa. Samtidigt undrar jag hur mycket han  förstod [...] Läs mer