Sarwe och Josip – ett världshistoriskt möte

Publicerat 2013-10-28 av Katarina Thurell

Vi har tidigare skrivit om Wilhelm Sarwe på Tidsperspektiv. Han var en synnerligen kompetent missionär som levde i händelsernas centrum,  vars insatser kom att få världshistorisk betydelse.

När första världskriget bröt ut var Sarwe hemma i Sverige. Ärkebiskop Nathan Söderblom tog kontakt med honom och bad honom att hjälpa Elsa Brändström i Sibirien. Elsa, känd under namnet ”Sibiriens ängel” arbetade med att rädda krigsfångar där. Sagt och gjort, Sarwe påbörjade nu ett viktigt räddningsarbete. I fånglägren fanns hundratusentals krigsfångar från Tyskland och Österrike.  En av fångarna var Josip Broz. Sarwe möter honom 1916, när denne höll på gå under av svält. Josip Broz hade deserterat från den österrikiska armén, i en förhoppning att få strida för Röda armén istället, men blev istället tillfångatagen av skeptiska ryssar. I fånglägret hade han protesterat mot en lägerkommendant som för egen räkning tog hand om fångarnas mat. Här griper då Sarwe in och räddar Josip till livet.

Det här mötet finns beskrivet i Josip Broz memoarer, en man som är mer känd under namnet Tito.  Memoarerna , ”Tito talar” skrev han i 84 års ålder. Även Sarwe omnämner det hela i sina publicerade minnen.

Efter att Tito blivit frigiven, deltog han i revolutionen i Ryssland, återvände till Balkan, där han blir en viktig ledare i befrielsekampen. 1953 blir Tito Jugoslaviens president, och får en nyckelroll i Östeuropas historia. Man kan fråga sig hur situationen hade sett ut på Balkan efter andra världskriget förutan Sarwes och Titos möte. Det är något man bara kan spekulera om. (Enligt Wikipedia är kontrafaktisk historia snarare en litterär genre, än historisk forskning, som baseras på att historien tar en annan väg än vad den gjorde i verkligheten – dvs om inte om hade varit.)

Men att det är spännande att forska om missionärer och i missionshistoria– det kan den här lilla berättelsen bekräfta!

Fakta: Sundström, Erland;  SMF-missionären Sarwe räddade livet på krigsfången Tito. okänd tidning, 1980 13 juni.

Katarina Thurell

arkivarie

PS. Tack Anita Andersson, arkivansvarig på KFUM, för att du hittade artikeln! DS.