Nya och gamla missionsmuseer!

Publicerat 2014-01-22 av Katarina Thurell

När Gustav Ceder på eget initiativ samlar in missionsberättelser och föremål till Missionsmuseet Svensk Mission i Afrika, så bygger han vidare på en lång tradition av berättande och utställningsverksamhet. Museets hemvist är i första hand på Facebook, men det går att boka utställningen som då anländer nästan likt Missionsförbundets gamla Kongobuss. Tidningen Dagen (klicka på länken) uppmärksammade nyligen hans verksamhet och i en publikenkät kunde Dagens läsare konstatera att det skrivs alldeles för lite om missionshistoria. Det ska bli spännande framöver följa Missionsmuseet Svensk Mission i Afrika. Uppropet att samla in missionärsberättelser hänger jag gärna på – det finns mycket som inte är dokumenterat – inte minst om vi ser på missionsarbetet under senare delen av 1900-talet!

Lotten Gustafsson Reinius, nyutnämnd chef på Etnografiska museet, Stockholm har forskat mycket kring Svenska Missionsförbundets utställningsverksamhet vid 1900-talets första hälft, inte minst om Kongobussen, som kuskade runt i Sverige från 1924 och in på 1940-talet, se vidareKongobussen kommer, den etnografiska vandringsutställningen som ett missionerande medium”, artikel i antologin Bussen är budskapet, 2012.  Missionsförbundet låg då i framkant avseende användande av olika medier för att väcka intresse för missionsarbetet – skioptikonbildvisningar, riktiga missionärer och en och annan inresande pastor från fjärran land, föredrag, utställningar och inte minst film lockade  till möten i bönhus och kyrkor.

En annan utställning som tyvärr stänger sista januari i år, är utställningen ”Bibeln, baptismen, missionensom finns på Betels folkhögskola, Bromma. Passa på att boka en visning!

I Ljurhalla,Västergötland driver församlingen ett missionsmuseum som jag också  gärna vill rekommendera dig att besöka!

Katarina Thurell

arkivarie

Equmeniakyrkan