Vårbrev från Equmeniakyrkans arkiv

Publicerat 2014-04-22 av Laura Neill

Vi har varit tysta ett tag här på bloggen, men det är inte för att vi inget har att berätta.  Arkivet ser förändring denna vår, vi hoppas kunna skriva mer utförligt om detta längre fram.

Kalle Larsson har både arbetat på Missionskyrkans samlingar och hunnit med att resa ner till Göteborg för att inspektera delar av Metodistkyrkans arkivhandlingar. Magnus Lindvall arbetar vidare med Baptistsamfundets arkiv på Betel i Bromma. Just nu har mycket av hans tid upptagits av arbetet med att packa ner och dokumentera den utställning som under många år funnits på Betel.

Maria Halmfors arbetar fortsatt med att hjälpa forskare få svar på sina frågor, och Laura Neill arbetar vidare med bland annat depositionen på Riksarkivet i projektet Öppna Missionskyrkans arkiv tillsammans med Kalle och är fortsatt föräldraledig övrig tid.

Vår arkivarie Katarina Thurell slutar efter tio år som arkivarie hos Svenska Missionskyrkan och Equmeniakyrkan för att tillträda tjänsten som stadsarkivarie i Norrtälje – vi förlorar en kompetent och uppskattad kollega, och stadsarkivet i Norrtälje vinner detsamma. Den goda nyheten är att Katarina från och med våren 2014 och en längre tid framöver kommer att arbeta med att avveckla sig själv och i och med det hänga kvar på 40%, som hon tillbringar med våra depositioner på Riksarkivet.

Laura Neill

arkivarie

Agathon Essloff och evangelistteam

Agathon Essloff och evangelistteam