Datumarkiv för: maj, 2014
 • Nya arkivexp på Döbelnsgatan 12

  Invigning av Svenska Missionskyrkans arkiv!

  Publicerat 2014-05-29 av Laura Neill

  I det vårbrev som publicerades på bloggen i slutet av april skrev jag om att arkivet ser förändringar denna vår. Redan då visste vi som arbetar på arkivet vad det handlade om, men vi lade locket på ett tag för att inte sprida den goda nyheten alltför mycket i förtid. Curth Sandström har varit projektledare för det nya arkivkansliet. Vi är väldigt glada att kunna berätta att fredagen den 23 maj såg en stor händelse för oss: [...] Läs mer

 • Daniel Ndoundou – väckelseledare – några rader om aktuell forskning

  Publicerat 2014-05-15 av Katarina Thurell

  Daniel Ndoundou Daniel Ndoundou – Väckelseledare i den Evangeliska Kyrkan i Kongo, så lyder titeln på Bertil Åhmans doktorsavhandling, 2014. Daniel Ndoundou levde mellan 1911- 1986 i det som vi dag kallar för Kongo-Brazzaville, dvs Republiken Kongo. Ndoundou är en av betydelsefulla profiler som finns med i det digitala biografiska lexikonet Dictionary of African Christian Biography, se länk.  Ndoundou kom att få stor betydelse inom  väckelserörelsen 1947 , en väckelse som startade i Ngouedi och ledde [...] Läs mer

 • Församlingsarkivet – en länk mellan dåtid, nutid och framtid

  Publicerat 2014-05-07 av Katarina Thurell

  Vi fortsätter här på bloggen med råd och tips till församlingar om dokumentation och arkivering: Utse en arkivansvarig eller arkivkommitté i din församling. Då får församlingsarkivet kontinuerlig tillsyn. I ansvaret ligger att  hålla arkivet samlat och skyddat mot eld, fukt, stöld  gallra efter fastställda gallringsfrister   upprätta förteckning och sökregister för församlingsarkivet vara kontaktperson med folkrörelsearkiv eller kommunarkiv. Arkivhandlingar från en SMU-förening i Roslagen. Vad skall bevaras? Man kan inte bevara all information i en organisation. Det gäller att spara rätt information – [...] Läs mer