Datumarkiv för: juli, 2014
  • Om arbetet bland amerikanska krigsvägrare på 1960- och 1970-talen

    Publicerat 2014-07-02 av Katarina Thurell

    1971 beslutade Svenska ekumeniska nämnden om att ekonomiskt ansvara för en prästtjänst som skulle arbeta bland de amerikanska krigsvägrare som då fanns i Sverige. Pastor Barry L Winningham fick anställning. Sedan 1967 hade det då i Sverige kommit omkring 600 amerikaner, som vägrat att göra militärtjänstgöring i det då pågående Vietnamkriget. Det handlade om unga män i tjugoårsåldern, som sällan hade hunnit med vare sig slutförda studier eller yrkesutbildning. De hade såsom desertörer inga möjligheter [...] Läs mer