Datumarkiv för: september, 2014
  • Om Betaniastiftelsen

    Publicerat 2014-09-10 av Laura Neill

    Betaniastiftelsen utbildade sjuksköterskor och bedrev sjukhusvård och sjukhem i Göteborg, Stockholm och Malmö. Betaniastiftelsen har sina rötter i en förening för diakonissor som bildades i Göteborg år 1900. Denna förening med namnet Betania kom elva år senare att få namnet Betaniastiftelsen och uppgå i Metodistkyrkan i Sverige.  Redan i stiftelsens allra första stadgar från år 1900 står att verksamheten ska bedrivas utan avseende på de hjälpbehövandes religiösa bekännelse. Stiftelsen ägde även en fastighet på Grev Turegatan i [...] Läs mer