Om Betaniastiftelsen

Publicerat 2014-09-10 av Laura Neill

Betaniastiftelsen utbildade sjuksköterskor och bedrev sjukhusvård och sjukhem i Göteborg, Stockholm och Malmö.

Betaniastiftelsen har sina rötter i en förening för diakonissor som bildades i Göteborg år 1900. Denna förening med namnet Betania kom elva år senare att få namnet Betaniastiftelsen och uppgå i Metodistkyrkan i Sverige.  Redan i stiftelsens allra första stadgar från år 1900 står att verksamheten ska bedrivas utan avseende på de hjälpbehövandes religiösa bekännelse.

Stiftelsen ägde även en fastighet på Grev Turegatan i Stockholm där vårdverksamhet bedrevs under åren 1935 – 2005.

Själva sjuksköterskeskolans arkiv (Betaniastiftelsens sjuksköterskeskola) är mycket välbevarat och finns på Stockholms stadsarkiv, referensnummer SE/SSA/1060.

På Riksarkivet i Arninge finns Betaniastiftelsens arkiv med referensnummer SE/RA/780049, men andelen ordnade handlingar i det arkivet är mycket mindre än sjuksköterskeskolans arkiv hos Stockholms stadsarkiv.

Betaniastiftelsen samarbetar idag med Stockholms sjukhem och kyrkan i Falun, och har börjat ett samarbete med Teologiska Högskolan i Stockholm.

Laura Neill, arkivarie

Källor:

http://www.betaniastiftelsen.nu/om-betaniastiftelsen/

Betaniastiftelsens arkiv