Datumarkiv för: november, 2014
  • Baptistsamfundets arkivgrupp

    Publicerat 2014-11-17 av lauraneill

      På initiativ av Baptistsamfundets dåvarande missionsföreståndare, Sven Lindström, tillsattes en arkivgrupp 1989. De tre första medlemmarna var Gunnar Sönnerhed, Bert Franzén och David Lagergren. Den här gruppen har med tiden vuxit; när den har varit som störst har den haft arton medlemmar, för närvarande har den sexton. Nestorn och den enda kvarvarande ur den ursprungliga trojkan är Gunnar Sönnerhed som också är sammankallande. Gunnar Sönnerhed och Ragni Lantz   Sedan 2001 har Magnus Lindvall till och från varit [...] Läs mer