Baptistsamfundets arkivgrupp

Publicerat 2014-11-17 av lauraneill

 

På initiativ av Baptistsamfundets dåvarande missionsföreståndare, Sven Lindström, tillsattes en arkivgrupp 1989. De tre första medlemmarna var Gunnar Sönnerhed, Bert Franzén och David Lagergren. Den här gruppen har med tiden vuxit; när den har varit som störst har den haft arton medlemmar, för närvarande har den sexton. Nestorn och den enda kvarvarande ur den ursprungliga trojkan är Gunnar Sönnerhed som också är sammankallande.

Gunnar Söderhed och Ragni Lantz

Gunnar Sönnerhed och Ragni Lantz

 

Sedan 2001 har Magnus Lindvall till och från varit anställd som arkivarie vilket han nu är på femtio procent. I gruppen har ingått personer som haft central tjänst som exempelvis missionsföreståndare, rektor för Betelseminariet, sekreterare för missionen i Sverige såväl som den internationella missionen, sekreterare i ungdomsförbundet och så vidare. Andra har tillkommit på grund av sitt intresse för Baptistsamfundets historia.

Avslutningsfika 2

 

Den samlade kunskapen hos medlemmarna är en ovärderlig resurs i arbetet. Gruppen arbetar med att ordna och förteckna Baptistsamfundets arkiv för att bevara 165 år av svensk baptisthistoria och göra den tillgänglig för studier och forskning. Man arbetar också med att katalogisera andra samlingar såsom bibelsamlingen med ca 3000 volymer, den omfattande hymnologiska samlingen samt utgivning på Baptistsamfundets förlag. Gruppen träffas en dag varannan vecka under terminerna. Förutom arbetet så är gemenskapen och samvaron viktig, vilket också illustreras med bilden från en tidigare terminsavslutning.

av Magnus Lindvall, arkivarie