Datumarkiv för: mars, 2015
  • Ola Hansson, svensk-amerikan i Burma

    Publicerat 2015-03-03 av lauraneill

    Teologiska Högskolan i Stockholm har ett utbyte med Myanmar Institute of Theology i Rangoon, Burma. För några år sedan hade man besök av en delegation därifrån. I samband med detta så talade man varmt om Ola Hansson. För de flesta av oss var han helt okänd. Det ledde till att vi började göra efterforskningar kring vem Ola Hansson var. Det visade sig att han hade utvandrat till USA som sextonåring och sedermera blivit sänd som [...] Läs mer