Ola Hansson, svensk-amerikan i Burma

Publicerat 2015-03-03 av lauraneill

Teologiska Högskolan i Stockholm har ett utbyte med Myanmar Institute of Theology i Rangoon, Burma. För några år sedan hade man besök av en delegation därifrån. I samband med detta så talade man varmt om Ola Hansson. För de flesta av oss var han helt okänd. Det ledde till att vi började göra efterforskningar kring vem Ola Hansson var. Det visade sig att han hade utvandrat till USA som sextonåring och sedermera blivit sänd som missionär till Burma av de amerikanska baptisterna. Trots detta så var han mån om att behålla sin identitet som svensk.

Ola och Minnie Hansson

Ola och Minnie Hansson

Journalisten och författaren Jesper Bengtsson berättar i sin bok ”Granatklockorna i Myitkyina” om ett möte med en student på ett tehus i Bhamo i Burma. Studenten frågar Jesper om varifrån han kommer och varför han kommit till Bahmo varvid Jesper bland annat svarar att han kommit för att ”ta reda på mer om en svensk missionär som verkade här i början på förra seklet”. Då svarar studenten, ”Aha, du menar doktor Ola Hansson. … Alla kachiner känner till doktor Hansson.” Och han fortsatte, ”Ola är vår Moses … Den store översättaren. Han gav oss språket och skriften och på det viset bidrog han till att skapa nationell enighet bland kachinerna.”
Dagen innan den burmesiska delegationen återvände till Burma kom deras ledare till mej och gav mej Ola Hanssons översättning av bibeln till kachin. Han sa att den här bibeln ska ni ha i er bibelsamling.
För ett par månader sedan så upptäckte jag en artikel i Veckoposten 1896 där ett brev från Ola Hansson publicerades. Han skriver, ”Det har varit min glädje att få se Johannes evangelium tryckt på Kachinspråket. Detta är den första del av Guds ord som någonsin blifvit gifvet åt detta arma folk. … Det låter skönt att höra de små Kachinbarnen läsa fridens ord på deras eget egendomliga språk. Jag har sändt eder ett exemplar, så att I mån kunna se huru det tar sig ut.”

Johannesevangeliet på kachin

Johannesevangeliet på kachin

 

av Magnus Lindvall, arkivarie

Litteratur:
Jesper Bengtsson, ”Granatklockorna i Myitkyina”, Norstedts 2006
Gustaf A Sword, ”Light in the Jungle”, 1954