Datumarkiv för: maj, 2015
  • Om arkivprojektet Öppna Missionskyrkans arkiv

    Publicerat 2015-05-31 av lauraneill

    Vad händer med Öppna Missionskyrkans arkiv-projektet denna dess sista vår? Projektet är nu i en intensiv sista fas på grund av kommande ombyggnation av Riksarkivet – de arkiv som finns i Marieberg ska flyttas till depån i Arninge. Vår arkivarie Karl Larsson tillbringar en stor del av sin tid i Marieberg. För att bli klara med projektet i tid har vi sedan januari även arkivarien Jan Ohlson anställd; det är honom ni ser bland arkivvolymerna [...] Läs mer

  • Ett kort nyhetsbrev från arkivet

    Publicerat 2015-05-19 av lauraneill

    Arkivet har ny e-postadress för forskarförfrågningar: arkivet(at)equmeniakyrkan.se Det är bråda dagar för oss just nu. Under våren har projektet Öppna Missionskyrkans arkiv (projektet för tillgängliggörande av Svenska Missionskyrkans stora arkivdeposition) på Riksarkivet börjat gå mot sitt slut. Projektet påbörjades 2010, men har sedan pågått i etapper och stått stilla i perioder. Utgången av 2015 var vårt slutdatum för att ro detta mycket stora ordnings- och förteckningsprojekt i hamn. Det skulle visa sig att den tiden kortats betydligt på [...] Läs mer