Ett kort nyhetsbrev från arkivet

Publicerat 2015-05-19 av lauraneill

Arkivet har ny e-postadress för forskarförfrågningar: arkivet(at)equmeniakyrkan.se

Det är bråda dagar för oss just nu. Under våren har projektet Öppna Missionskyrkans arkiv (projektet för tillgängliggörande av Svenska Missionskyrkans stora arkivdeposition) på Riksarkivet börjat gå mot sitt slut. Projektet påbörjades 2010, men har sedan pågått i etapper och stått stilla i perioder.

Utgången av 2015 var vårt slutdatum för att ro detta mycket stora ordnings- och förteckningsprojekt i hamn. Det skulle visa sig att den tiden kortats betydligt på grund av kommande ombyggnationer av Riksarkivet under andra halvan av 2015. Mer om hur det har gått och vad som händer i ett kommande inlägg.

Viktigt att veta för forskare som vill forska i depositionen på Riksarkivet i Marieberg är att Mariebergsdepån stänger för ombyggnad 1 september. Depån kommer att vara stängd till och med hösten 2016. För information om tillgänglighet för olika arkiv i Marieberg hänvisar vi till Riksarkivets hemsida: http://riksarkivet.se/nyheter-och-press?item=108046

Katarina Thurell som arbetat som arkivarie hos Svenska Missionskyrkans arkiv sedan 2003 har slutat sin tjänst och är nu stadsarkivarie vid Norrtälje stadsarkiv.

Vi önskar våra läsare en fin vår!

By Richard Bartz, Munich aka Makro Freak (Own work) [CC BY-SA 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons

By Richard Bartz, Munich aka Makro Freak (Own work) [CC BY-SA 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons