Författararkiv
 • Om arkivprojektet Öppna Missionskyrkans arkiv

  Publicerat 2015-05-31 av lauraneill

  Vad händer med Öppna Missionskyrkans arkiv-projektet denna dess sista vår? Projektet är nu i en intensiv sista fas på grund av kommande ombyggnation av Riksarkivet – de arkiv som finns i Marieberg ska flyttas till depån i Arninge. Vår arkivarie Karl Larsson tillbringar en stor del av sin tid i Marieberg. För att bli klara med projektet i tid har vi sedan januari även arkivarien Jan Ohlson anställd; det är honom ni ser bland arkivvolymerna [...] Läs mer

 • Ett kort nyhetsbrev från arkivet

  Publicerat 2015-05-19 av lauraneill

  Arkivet har ny e-postadress för forskarförfrågningar: arkivet(at)equmeniakyrkan.se Det är bråda dagar för oss just nu. Under våren har projektet Öppna Missionskyrkans arkiv (projektet för tillgängliggörande av Svenska Missionskyrkans stora arkivdeposition) på Riksarkivet börjat gå mot sitt slut. Projektet påbörjades 2010, men har sedan pågått i etapper och stått stilla i perioder. Utgången av 2015 var vårt slutdatum för att ro detta mycket stora ordnings- och förteckningsprojekt i hamn. Det skulle visa sig att den tiden kortats betydligt på [...] Läs mer

 • Ola Hansson, svensk-amerikan i Burma

  Publicerat 2015-03-03 av lauraneill

  Teologiska Högskolan i Stockholm har ett utbyte med Myanmar Institute of Theology i Rangoon, Burma. För några år sedan hade man besök av en delegation därifrån. I samband med detta så talade man varmt om Ola Hansson. För de flesta av oss var han helt okänd. Det ledde till att vi började göra efterforskningar kring vem Ola Hansson var. Det visade sig att han hade utvandrat till USA som sextonåring och sedermera blivit sänd som [...] Läs mer

 • Radioprogrammet Släktband

  Publicerat 2015-02-02 av lauraneill

  Måndag den 2 februari 10.35 sändes programmet Släktband som den här gången handlade om två baptistpionjärer. Länk till programmet hittar ni här. FO Nilsson Sjömannen Fredrik Olaus Nilsson som blivit omvänd bland metodister i USA återvände till Sverige 1842 för att verka som sjömansmissionär i Göteborg. 1847 övergick han till baptismen och döptes i Hamburg. Ett år senare hade han fått några anhängare. Fem personer döptes i havet i Vallersvik i Halland den 21 september 1847 och [...] Läs mer

 • Baptistsamfundets arkivgrupp

  Publicerat 2014-11-17 av lauraneill

    På initiativ av Baptistsamfundets dåvarande missionsföreståndare, Sven Lindström, tillsattes en arkivgrupp 1989. De tre första medlemmarna var Gunnar Sönnerhed, Bert Franzén och David Lagergren. Den här gruppen har med tiden vuxit; när den har varit som störst har den haft arton medlemmar, för närvarande har den sexton. Nestorn och den enda kvarvarande ur den ursprungliga trojkan är Gunnar Sönnerhed som också är sammankallande. Gunnar Sönnerhed och Ragni Lantz   Sedan 2001 har Magnus Lindvall till och från varit [...] Läs mer