Inlägg taggade med: 1930-talet
 • Kiruna på 1930-talet

  Publicerat 2013-11-11 av Laura Neill

  Insamlingen för de nödlidande var en del av Svenska Missionskyrkans tidiga sociala arbete, med känd verksamhet mellan åren 1933 och 1941. Handlingarna rörande insamlingen inkom till Svenska Missionskyrkans arkiv okänt år från den dåvarande ekonomichefen direktör Axel Grönkvist. Det är också bland hans korrespondens i huvudarkivet som jag hittade nedanstående brev som är daterat 1933. Till Direktör Axel Grönkvist, Kiruna den 27 mars 1933 Broder i Herren! Guds frid! Varmt tack för brev av den 20 dennes. Tacksamma äro vi [...] Läs mer

 • Om detta må vi berätta…

  Publicerat 2013-09-02 av Katarina Thurell

  På skrivbordet ligger spridda dokument från en bunt korrespondens till redaktören för tidskriften Missionsförbundet.  1938 den 2 september skriver Birger Pernow från Svenska Israelmissionen: ”Härmed tager jag mig friheten att översända en avskrift av ett dokument… …På grund av förhållandena i Östterrike måste vi nämligen iakttaga stor försiktighet” Avskriften är en instruktion på tyska om Hitler-Jugends Anti-kristendomsutbildning, med 35 märkliga argument eller teser mot kristendomen. Pastor Birger Pernow var allvarligt oroad över utvecklingen i Europa. Samtidigt undrar jag hur mycket han  förstod [...] Läs mer

 • Missionskyrkans expedition – 75 år på Tegnérgatan

  Publicerat 2011-10-18 av Laura Neill

    Tegnérgatan 8, Missionskyrkans expedition sedan 1936 Svenska Missionsförbundets expedition har haft olika adresser i Stockholm under årens lopp: 1881-1883 Klara Södra Kyrkogata 5 . Första gången expeditionen nämns är det i Missionsförbundet 1881. Under den första tiden sköttes ärenden från Missionsskolan i Kristinehamn av E.J.  Ekman. I Svenska Missionsförbundet 1883 framgår att expeditionen vid den tiden låg vid Klara Södra Kyrkogata 5.  Sedan blir listan snabbt ganska lång: 1883-1886 låg expeditionen på Kungsgatan 24. 1886-1888 på Kungsgatan 17. 1888-1905 på Holländargatan [...] Läs mer

 • Brysselarkivet – Protestantiska byrån

  Publicerat 2011-08-17 av Katarina Thurell

  Under 1878 – 1968 verkade åtminstone 113 protestantiska kyrkor och missionssällskap i centrala Afrika. På ett tidigt stadium insåg missionärerna att det var viktigt att samarbeta och redan på 1890-talet skapades ett ekumeniskt forum för de olika organisationerna, med gemensamma konferenser och annat samarbete. Under den belgiska kolonialtiden var det nödvändigt med ett koordinationskontor i Bryssel, Protestantiska Byrån, vars verksamhet startade 1922. Protestantiska Byråns arkiv 1922-1968 finns deponerat på Riksarkivet i Stockholm. I 13 år [...] Läs mer

 • Om flyktinglägret i Tostarp

  Publicerat 2011-08-10 av Laura Neill

  Snickeriverkstaden, Flyktinglägret i Tostarp, 1940-talet, okänd fotograf/Svenska missionskyrkans bildarkiv Tostarpsgårdens flyktingläger låg 13 kilometer utanför Hässleholm. Det upprättades 1939 på mark som ägdes av Missionsförbundets missionsföreståndare Axel Andersson. De första flyktingarna kom samma år. Flyktinglägret och snickerifabriken som då byggdes är idag Tostarpsgården som ägs av stiftelsen Matterödshemmen sedan 1946. 1939 kom den största delen flyktingar från Wien och kretsarna kring Svenska Israelmissionen. Majoriteten flyktingar var av judisk börd, flera hade konverterat till kristendomen. Senare kom flyktingar från [...] Läs mer

 • Dagar då livet förändras

  Publicerat 2011-03-14 av Katarina Thurell

  Så heter en läsvärd bok skriven och utgiven av Lars Hemingstam, där han skildrar sina föräldrar Tage och Ruth Hemingstams öden.  Det började egentligen med några stulna brev, vilka glöms bort men återfinns. Detektivarbetet pågick sedan under 3 år, med  intervjuer, läsning av dagböcker och brev. Med en stor mängd kärlek skildrar författaren sin familjs liv som både handlar om framgång och spruckna drömmar. Tage Hemingstam verkade som pastor i Svenska Missionsförbundet från1930-talet fram till 1970-talet. [...] Läs mer

 • Funderingar över giftaspanter och flickors rätt till utbildning

  Publicerat 2011-01-24 av Katarina Thurell

  Rutinmässigt går jag igenom en stor mängd handlingar rörande Kongomissionen. Ur en bunt kvitton faller en liten anteckningsbok ut – Anteckningsbok över giftaspanter erlagda för flickor. Häftet verkar vara från Kolo missionsstation, Kongo-Brazzaville och noteringarna är från1933. Församlingen i Kolo betalade då giftaspanter till flickornas släktingar, så att unga flickor skulle  kunna få gå i missionsstationens skola tills de var giftasvuxna.  Ibland verkar även den svenske missionären ha blivit äktenskapsmäklare: ”Den 19 december 1933 betalade jag 100 francs för denna flicka [...] Läs mer