Inlägg taggade med: folkrörelsearkiv
 • Församlingsarkivet – en länk mellan dåtid, nutid och framtid

  Publicerat 2014-05-07 av Katarina Thurell

  Vi fortsätter här på bloggen med råd och tips till församlingar om dokumentation och arkivering: Utse en arkivansvarig eller arkivkommitté i din församling. Då får församlingsarkivet kontinuerlig tillsyn. I ansvaret ligger att  hålla arkivet samlat och skyddat mot eld, fukt, stöld  gallra efter fastställda gallringsfrister   upprätta förteckning och sökregister för församlingsarkivet vara kontaktperson med folkrörelsearkiv eller kommunarkiv. Arkivhandlingar från en SMU-förening i Roslagen. Vad skall bevaras? Man kan inte bevara all information i en organisation. Det gäller att spara rätt information – [...] Läs mer

 • Människan bakom tron

  Publicerat 2013-08-10 av Katarina Thurell

  På Folkrörelsearkivet i Uppsala har under det senaste året pågått ett dokumentationsprojekt rörande uppländskt frikyrkoliv. Människan bakom tron heter projektet. Projektet utgörs av omkring 50 timmar inspelade intervjuer med 44 informanter, från både landsbygd och stad. Personal och församlingsmedlemmar har intervjuats. Allt nu arkiverat på Folkrörelsearkivet i Uppsala. Folkrörelsearkivet har på så sätt även ringat in och dokumenterat den samgåendeprocess tre samfund nu genomgått på väg till Equmeniakyrkans bildande och här finns nu tankar kring detta [...] Läs mer

 • Insamlade dockor till missionen i Kina 1928, Mölndals Lutherska Missionsförening

  Utställning om Bifrostkyrkan

  Publicerat 2012-02-12 av Gäst

    SMU:s luciafest 1976 Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland har med bistånd av Bifrostkyrkan, producerat en utställning om denna spännande församling. Bifrostkyrkan är ansluten till Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet   bildades som resultatet av en sammanslagning av Mölndals Missionsförsamling (startad år 1875 som Mölndals Lutherska Missionsförening) och Mölndals Baptistförsamling. Detta skedde år 1980. År 1990 valde även Balltorps Missionsförsamling att gå in  i Bifrostkyrkan. Utställningen om Bifrostkyrkan är ett resultat av att församlingen under våren 2011 levererade arkiven från [...] Läs mer

 • Använd och besök folkrörelsearkivet!

  Publicerat 2011-09-12 av Katarina Thurell

  I flertalet av Sveriges län så finns ett regionalt folkrörelsearkiv – några län har andra lösningar med koordinationskontor, lokala arkivdepåer eller samarbeten med kommunala arkiv och lokala föreningsarkiv. Syftet är att ge föreningslivet i Sverige möjlighet att bevara arkivhandlingar i ändamålsenliga lokaler. Dvs säkra folkrörelsehistoria inför framtiden. Folkrörelsearkiven arbetar också mycket aktivt med att tillgänggligöra samlingarna. Kurser ordnas ofta regelbundet eller på beställning. Många av de folkrörelsearkiv som bildades under 1960- och 70-talen, verkar idag som [...] Läs mer