Kategori: Arkiverat
 • Om arkivprojektet Öppna Missionskyrkans arkiv

  Publicerat 2015-05-31 av lauraneill

  Vad händer med Öppna Missionskyrkans arkiv-projektet denna dess sista vår? Projektet är nu i en intensiv sista fas på grund av kommande ombyggnation av Riksarkivet – de arkiv som finns i Marieberg ska flyttas till depån i Arninge. Vår arkivarie Karl Larsson tillbringar en stor del av sin tid i Marieberg. För att bli klara med projektet i tid har vi sedan januari även arkivarien Jan Ohlson anställd; det är honom ni ser bland arkivvolymerna [...] Läs mer

 • Ett kort nyhetsbrev från arkivet

  Publicerat 2015-05-19 av lauraneill

  Arkivet har ny e-postadress för forskarförfrågningar: arkivet(at)equmeniakyrkan.se Det är bråda dagar för oss just nu. Under våren har projektet Öppna Missionskyrkans arkiv (projektet för tillgängliggörande av Svenska Missionskyrkans stora arkivdeposition) på Riksarkivet börjat gå mot sitt slut. Projektet påbörjades 2010, men har sedan pågått i etapper och stått stilla i perioder. Utgången av 2015 var vårt slutdatum för att ro detta mycket stora ordnings- och förteckningsprojekt i hamn. Det skulle visa sig att den tiden kortats betydligt på [...] Läs mer

 • Baptistsamfundets arkivgrupp

  Publicerat 2014-11-17 av lauraneill

    På initiativ av Baptistsamfundets dåvarande missionsföreståndare, Sven Lindström, tillsattes en arkivgrupp 1989. De tre första medlemmarna var Gunnar Sönnerhed, Bert Franzén och David Lagergren. Den här gruppen har med tiden vuxit; när den har varit som störst har den haft arton medlemmar, för närvarande har den sexton. Nestorn och den enda kvarvarande ur den ursprungliga trojkan är Gunnar Sönnerhed som också är sammankallande. Gunnar Sönnerhed och Ragni Lantz   Sedan 2001 har Magnus Lindvall till och från varit [...] Läs mer

 • Om Betaniastiftelsen

  Publicerat 2014-09-10 av Laura Neill

  Betaniastiftelsen utbildade sjuksköterskor och bedrev sjukhusvård och sjukhem i Göteborg, Stockholm och Malmö. Betaniastiftelsen har sina rötter i en förening för diakonissor som bildades i Göteborg år 1900. Denna förening med namnet Betania kom elva år senare att få namnet Betaniastiftelsen och uppgå i Metodistkyrkan i Sverige.  Redan i stiftelsens allra första stadgar från år 1900 står att verksamheten ska bedrivas utan avseende på de hjälpbehövandes religiösa bekännelse. Stiftelsen ägde även en fastighet på Grev Turegatan i [...] Läs mer

 • Metodistkyrkans arkiv är flyttat till Stockholm

  Publicerat 2014-06-19 av Karl Larsson

  Metodistkyrkans arkiv har flyttats från Överås i Göteborg till Svenska Missionskyrkans arkiv på Döbelnsgatan 12 i Stockholm. Metodistkyrkans arkivkommitté och jag har varit nere på Överås två gånger, en gång 2013 och en gång tidigare i år och packat ihop arkivet. Eftersom Metodistkyrkan inte har haft någon arkivarie har Svenska Missionskyrkans arkiv erbjudit sig att hjälpa till med ordnings- och förteckningsarbetet innan materialet skickas till Riksarkivet. Metodistkyrkan har sedan tidigare en deposition på Riksarkivet (klicka [...] Läs mer

 • Beståndsöversikt över Svenska Missionsförbundets/Missionskyrkans arkiv publicerad

  Publicerat 2014-06-16 av Laura Neill

  Vi har nu en alldeles rykande färsk översikt över Missionskyrkans alla delarkiv uppe på hemsidan.  Du hittar en introduktion till den genom att följa länken nedan – själva beståndsöversikten kommer du sedan till genom att hålla muspekaren över menyn (arkivet –   Equmeniakyrkans arkiv – beståndsöversikt), de olika kategorierna i översikten fälls då ut. http://equmeniakyrkan.se/om-oss/arkivet/equmeniakyrkans-arkiv/bestandsoversikt/ Laura Neill arkivarie Läs mer

 • Flyktingar på 1950-talet, Ryssland-Trieste-Tostarp-Tyresö

  Publicerat 2014-06-10 av Katarina Thurell

  Vi har tidigare skrivit om flyktinglägret i Tostarp. Lägergården i Skåne övergick efter andra världskriget  till Stiftelsen Matterödshemmen och hade olika funktioner på 1950-talet och Missionsförbundet tog här emot ytterligare flyktinggrupper, från Estland, Ungern (1956) samt 1953 en flyktinggrupp från Trieste. (Staden Trieste – efter andra världskriget gränsstad mellan Italien och dåvarande Jugoslavien, var vid den här tiden en fristat, FN-kontrollerad, som delades upp mellan Italien och Jugoslavien 1954.). Flyktingarna från Trieste var en grupp [...] Läs mer

 • Daniel Ndoundou – väckelseledare – några rader om aktuell forskning

  Publicerat 2014-05-15 av Katarina Thurell

  Daniel Ndoundou Daniel Ndoundou – Väckelseledare i den Evangeliska Kyrkan i Kongo, så lyder titeln på Bertil Åhmans doktorsavhandling, 2014. Daniel Ndoundou levde mellan 1911- 1986 i det som vi dag kallar för Kongo-Brazzaville, dvs Republiken Kongo. Ndoundou är en av betydelsefulla profiler som finns med i det digitala biografiska lexikonet Dictionary of African Christian Biography, se länk.  Ndoundou kom att få stor betydelse inom  väckelserörelsen 1947 , en väckelse som startade i Ngouedi och ledde [...] Läs mer

 • Församlingsarkivet – en länk mellan dåtid, nutid och framtid

  Publicerat 2014-05-07 av Katarina Thurell

  Vi fortsätter här på bloggen med råd och tips till församlingar om dokumentation och arkivering: Utse en arkivansvarig eller arkivkommitté i din församling. Då får församlingsarkivet kontinuerlig tillsyn. I ansvaret ligger att  hålla arkivet samlat och skyddat mot eld, fukt, stöld  gallra efter fastställda gallringsfrister   upprätta förteckning och sökregister för församlingsarkivet vara kontaktperson med folkrörelsearkiv eller kommunarkiv. Arkivhandlingar från en SMU-förening i Roslagen. Vad skall bevaras? Man kan inte bevara all information i en organisation. Det gäller att spara rätt information – [...] Läs mer

 • Öppna Missionskyrkans arkiv

  Publicerat 2014-04-22 av Katarina Thurell

  Söndagsskola i Uppsala 1927 Sedan 2010 pågår ett  större arkivprojekt, ett slags renoveringsarbete med att tillgängliggöra Missionskyrkans arkiv. Missionskyrkans arkiv är deponerat på Riksarkivet i Stockholm. Leveranserna av samlingarna, som påbörjades i början av 1980-talet,  har dock inte alltid varit så metodiska eller följt någon kronologi – rent ut sagt, det var väldigt rörigt och helt enkelt svårt att hitta i arkiven. Missionskyrkans kyrkokonferens avsatte 2009 en rejäl slant för att bringa ordning. Det har nu gått [...] Läs mer

1 2 3 5