Kategori: Genusperspektiv
 • Kvinnliga pastorer i Svenska Missionsförbundet

  Publicerat 2014-10-16 av Karl Larsson

  Under 1940-talet började debatten om kvinnliga pastorer och präster komma igång på allvar i Sverige. Det var, och är i vissa läger fortfarande, en mycket kontroversiell fråga. I delar av frikyrkovärlden, som hade en mer avslappnad inställning till vem som fick predika, predikade kvinnor redan. Det fanns kvinnor som fungerade som pastorer även om de hade en annan titel – vanligtvis evangelist. De fick därför inte samma rättigheter som pastorerna – de kunde till exempel [...] Läs mer

 • Om Betaniastiftelsen

  Publicerat 2014-09-10 av Laura Neill

  Betaniastiftelsen utbildade sjuksköterskor och bedrev sjukhusvård och sjukhem i Göteborg, Stockholm och Malmö. Betaniastiftelsen har sina rötter i en förening för diakonissor som bildades i Göteborg år 1900. Denna förening med namnet Betania kom elva år senare att få namnet Betaniastiftelsen och uppgå i Metodistkyrkan i Sverige.  Redan i stiftelsens allra första stadgar från år 1900 står att verksamheten ska bedrivas utan avseende på de hjälpbehövandes religiösa bekännelse. Stiftelsen ägde även en fastighet på Grev Turegatan i [...] Läs mer

 • Personligt talat – lästips!

  Publicerat 2014-08-20 av Katarina Thurell

  ”Människor vill bli ihågkomna, både som enskilda personer och som tillhöriga goda kollektiv.”  Citatet kommer från det avslutande kapitlet i en ny antologi: Personligt talat biografiska perspektiv i humaniora, red Sjöberg, Maria, Makadam 2014. I den har historikern Pia Lundqvist skrivit om kongomissionären Mina Svensson i artikeln Mission och passion Minas livsresa från Tvärred till Tundua. Källmaterialet har först och främst bestått av Mina Svenssons dagböcker och andra missionärers dagböcker och undersöker en ung kvinnas personliga [...] Läs mer

 • Anna Nyström Mässror del 2

  Publicerat 2013-11-30 av Karl Larsson

  Josef Mässror I april 1895 gifte sig Anna och Josef. När de gifte sig fick Anna ett mindre ekonomiskt stöd från Missionsförbundet än tidigare– det var kutym att gifta kvinnor fick mindre stöd. Även ogifta kvinnliga missionärer fick mindre än en manlig missionär, de fick ungefär hälften av vad männen fick. Det gjorde att Anna och Josef hade svårt att klara sig. Dessutom fick de flytta till Jarkend för att starta en ny missionsstation med en sjukstuga. Anna och Josef ansåg [...] Läs mer

 • Anna Nyström Mässror del 1

  Publicerat 2013-11-29 av Karl Larsson

  Anna Nyström Mässror Ett av de öden som har gripit mig mest under den tid jag har arbetat i Svenska Missionskyrkans arkiv är Anna Nyström Mässrors. Hon var missionär i Östturkestan och Persien 1891-1913. Hon arbetade under mycket svåra omständigheter bland fattiga, ofta var hon ensam europé eller en av få. Hon gjorde val i sitt liv som hon ansåg var de rätta men som starkt försvårade hennes egen livssituation. Anna Nyström föddes 9 december 1849 på [...] Läs mer

 • Vilken insamling minns du? # 2

  Publicerat 2012-02-03 av Magnus Lindvall

  Budkavlen 1953 För en tid sedan fick jag ett brev från Bengt Brunnegård där han minns insamlingen till SMF:s 75-års jubileum 1953. Ur Bengts brev citerar jag: ”Till detta jubileum hade SMJ, Svenska Missionsförbundets Juniorer, samlat in en jubileumsgåva på fantastiska 100 000:-. Genant nog spelade jag en huvudroll på Råsunda stadion som SMJ:s representant att överlämna budkavlen med 100.000:- i jubileumsgåva till SMF. En budkavle utgick från Stockholm och gick landet runt till juniorföreningarna i Sverige. Möten [...] Läs mer

 • En ögonblicksbild ur arkivet: hemsystrar

  Publicerat 2011-07-22 av Laura Neill

  Det här är ett slags fortsättning på blogginlägget 31 december 2010 om församlingssystrar/diakonissor.  Initiativet till Stockholms hemsysterskola togs 1944 av dr Georg Palmaer, församlingssyster Louise Erikson och dr Gottfrid Thorell.  Första rektor var Jenny Walldén-Andersson från Baptistsamfundet. Hon efterträddes av missionsförbundaren Elisabeth Höök, tidigare östturkestanmissionär. Hemsystrar skulle kunna rycka in när mödrar var sjuka och det behövdes hjälp i hemmet eller liknande. Hjälpen riktade sig till arbetarfamiljer,  rikare familjer hade ofta hemhjälp. Vid skolan, som drevs som [...] Läs mer

 • I Charlottas fotspår

  Publicerat 2011-07-18 av Katarina Thurell

  Charlotta Walldén var Gustav Beijers farmors mormor. Hon var missionär i Kongo, nuvarande Kongo-Kinshasa. Här träffade hon sin man Wilhelm, och de fick fem barn, tre födda i Kongo. När Gustav Beijer som barn var hos sin farmor fanns ett särskilt rum fyllt med spännande föremål, koffertar, djurhudar och kartor från Kongo, Kongorummet. Nyfikenheten han fick som barn drev honom och hans familj att forska vidare om vad som hände i Kongo. En renskrift av [...] Läs mer

 • Funderingar över giftaspanter och flickors rätt till utbildning

  Publicerat 2011-01-24 av Katarina Thurell

  Rutinmässigt går jag igenom en stor mängd handlingar rörande Kongomissionen. Ur en bunt kvitton faller en liten anteckningsbok ut – Anteckningsbok över giftaspanter erlagda för flickor. Häftet verkar vara från Kolo missionsstation, Kongo-Brazzaville och noteringarna är från1933. Församlingen i Kolo betalade då giftaspanter till flickornas släktingar, så att unga flickor skulle  kunna få gå i missionsstationens skola tills de var giftasvuxna.  Ibland verkar även den svenske missionären ha blivit äktenskapsmäklare: ”Den 19 december 1933 betalade jag 100 francs för denna flicka [...] Läs mer

 • Ännu en hundraåring

  Publicerat 2010-12-31 av Katarina Thurell

  Församlingssysterdräkt 1921, dräktmodeller foto Karin Olsson/Riksarkivet 1910 – året innan hade Sverige ruskats om av en storstrejk. Männen har nu allmän rösträtt. I England driver kvinnor en våldsam rösträttskampanj. Elin Wägners Pennskaftet ges ut. Och Svenska Missionsförbundet börjar utbilda församlingstjänarinnor i Rättvik.  Den nya yrkesutbildningen för kvinnor blir populär och framförallt lantbrukardöttrar ser nya möjligheter. Yrket kom senare att kallas församlingssyster – som senare 1969 byter namn till diakonissa, fr o m 1986 diakon när de [...] Läs mer