Kategori: Tidsperspektiv
 • Ola Hansson, svensk-amerikan i Burma

  Publicerat 2015-03-03 av lauraneill

  Teologiska Högskolan i Stockholm har ett utbyte med Myanmar Institute of Theology i Rangoon, Burma. För några år sedan hade man besök av en delegation därifrån. I samband med detta så talade man varmt om Ola Hansson. För de flesta av oss var han helt okänd. Det ledde till att vi började göra efterforskningar kring vem Ola Hansson var. Det visade sig att han hade utvandrat till USA som sextonåring och sedermera blivit sänd som [...] Läs mer

 • Radioprogrammet Släktband

  Publicerat 2015-02-02 av lauraneill

  Måndag den 2 februari 10.35 sändes programmet Släktband som den här gången handlade om två baptistpionjärer. Länk till programmet hittar ni här. FO Nilsson Sjömannen Fredrik Olaus Nilsson som blivit omvänd bland metodister i USA återvände till Sverige 1842 för att verka som sjömansmissionär i Göteborg. 1847 övergick han till baptismen och döptes i Hamburg. Ett år senare hade han fått några anhängare. Fem personer döptes i havet i Vallersvik i Halland den 21 september 1847 och [...] Läs mer

 • Baptistsamfundets arkivgrupp

  Publicerat 2014-11-17 av lauraneill

    På initiativ av Baptistsamfundets dåvarande missionsföreståndare, Sven Lindström, tillsattes en arkivgrupp 1989. De tre första medlemmarna var Gunnar Sönnerhed, Bert Franzén och David Lagergren. Den här gruppen har med tiden vuxit; när den har varit som störst har den haft arton medlemmar, för närvarande har den sexton. Nestorn och den enda kvarvarande ur den ursprungliga trojkan är Gunnar Sönnerhed som också är sammankallande. Gunnar Sönnerhed och Ragni Lantz   Sedan 2001 har Magnus Lindvall till och från varit [...] Läs mer

 • Personligt talat – lästips!

  Publicerat 2014-08-20 av Katarina Thurell

  ”Människor vill bli ihågkomna, både som enskilda personer och som tillhöriga goda kollektiv.”  Citatet kommer från det avslutande kapitlet i en ny antologi: Personligt talat biografiska perspektiv i humaniora, red Sjöberg, Maria, Makadam 2014. I den har historikern Pia Lundqvist skrivit om kongomissionären Mina Svensson i artikeln Mission och passion Minas livsresa från Tvärred till Tundua. Källmaterialet har först och främst bestått av Mina Svenssons dagböcker och andra missionärers dagböcker och undersöker en ung kvinnas personliga [...] Läs mer

 • Landsbygdens framtid – politiska frågor för 23 år sedan.

  Publicerat 2014-08-01 av Katarina Thurell

  1991 fanns en arbetsgrupp i dåvarande Svenska Missionsförbundet som arbetade med landsbygdsfrågor. Gruppen ingick i en större arbetskommitté om arbetslivet och kyrkan i det moderna samhället.  Målsättningen för arbetsgruppen var att utreda Missionsförbundets ansvar och vilken hållning kyrkan skulle – då det i församlingar och distrikt fanns en tydlig oro för landsbygdens framtid och svenska lantbrukets framtid. Gruppen uppvaktade samtliga partier med en frågelista för att få fram en dialog och kunskap om partiernas förhållningssätt [...] Läs mer

 • Om arbetet bland amerikanska krigsvägrare på 1960- och 1970-talen

  Publicerat 2014-07-02 av Katarina Thurell

  1971 beslutade Svenska ekumeniska nämnden om att ekonomiskt ansvara för en prästtjänst som skulle arbeta bland de amerikanska krigsvägrare som då fanns i Sverige. Pastor Barry L Winningham fick anställning. Sedan 1967 hade det då i Sverige kommit omkring 600 amerikaner, som vägrat att göra militärtjänstgöring i det då pågående Vietnamkriget. Det handlade om unga män i tjugoårsåldern, som sällan hade hunnit med vare sig slutförda studier eller yrkesutbildning. De hade såsom desertörer inga möjligheter [...] Läs mer

 • Metodistkyrkans arkiv är flyttat till Stockholm

  Publicerat 2014-06-19 av Karl Larsson

  Metodistkyrkans arkiv har flyttats från Överås i Göteborg till Svenska Missionskyrkans arkiv på Döbelnsgatan 12 i Stockholm. Metodistkyrkans arkivkommitté och jag har varit nere på Överås två gånger, en gång 2013 och en gång tidigare i år och packat ihop arkivet. Eftersom Metodistkyrkan inte har haft någon arkivarie har Svenska Missionskyrkans arkiv erbjudit sig att hjälpa till med ordnings- och förteckningsarbetet innan materialet skickas till Riksarkivet. Metodistkyrkan har sedan tidigare en deposition på Riksarkivet (klicka [...] Läs mer

 • Flyktingar på 1950-talet, Ryssland-Trieste-Tostarp-Tyresö

  Publicerat 2014-06-10 av Katarina Thurell

  Vi har tidigare skrivit om flyktinglägret i Tostarp. Lägergården i Skåne övergick efter andra världskriget  till Stiftelsen Matterödshemmen och hade olika funktioner på 1950-talet och Missionsförbundet tog här emot ytterligare flyktinggrupper, från Estland, Ungern (1956) samt 1953 en flyktinggrupp från Trieste. (Staden Trieste – efter andra världskriget gränsstad mellan Italien och dåvarande Jugoslavien, var vid den här tiden en fristat, FN-kontrollerad, som delades upp mellan Italien och Jugoslavien 1954.). Flyktingarna från Trieste var en grupp [...] Läs mer

 • Missionsskolan på Lidingö

  Publicerat 2014-06-06 av Katarina Thurell

  Jag skriver inte så mycket själv här utan länkar bara vidare till den avskedstext som Rune W Dahlén skriver med stor innerlig kärlek till den plats som varit så betydelsefull för så många. Vemod- och tacksamhet! Kalle Larsson har ordnat och förtecknat  Teologiska seminariets arkiv under det här året och det stora arkivet kommer under 2014 att deponeras på Riksarkivet – så vi har anledning att återkomma med mer Missionsskolehistoria på bloggen. Har du själv minnen att berätta [...] Läs mer

 • Församlingsarkivet – en länk mellan dåtid, nutid och framtid

  Publicerat 2014-05-07 av Katarina Thurell

  Vi fortsätter här på bloggen med råd och tips till församlingar om dokumentation och arkivering: Utse en arkivansvarig eller arkivkommitté i din församling. Då får församlingsarkivet kontinuerlig tillsyn. I ansvaret ligger att  hålla arkivet samlat och skyddat mot eld, fukt, stöld  gallra efter fastställda gallringsfrister   upprätta förteckning och sökregister för församlingsarkivet vara kontaktperson med folkrörelsearkiv eller kommunarkiv. Arkivhandlingar från en SMU-förening i Roslagen. Vad skall bevaras? Man kan inte bevara all information i en organisation. Det gäller att spara rätt information – [...] Läs mer

1 2 3 4