Om Equmeniakyrkans arkiv

Välkommen till arkivets blogg. Här berättar arkivets personal  om verksamheten och förhoppningsvis blir du kanske lockad att forska vidare och fördjupa dina egna kunskaper. Bloggen kommer att handla om Equmeniakyrkans historia – Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionkyrkan. Om du själv vill gästblogga om något ämne är du välkommen att höra av dig till arkivarie Laura Neill på laura.neill(at)equmeniakyrkan.se.

 

Inga kommentarer