Julen 1923 i Musana

Publicerat 2010-12-29 av

För hundra år sedan startade Svenska Missionsförbundet en missionsstation i Musana som låg i dåvarande koloniala Franska Kongo, d v s i Kongo-Brazzaville.

De svenska missionärerna C W Grahn och H Lindgren anlade stationen. Här kom snabbt skolor igång, fruktodlingar, hushållsskola, dispensär och mödravård. Den 31 december 1911 skriver Grahn i dagboken ” För landets folk var detta den första julen, ty förra julen hade ingen av dem vågat komma hit”. På 1920-talet  blev den s k profetrörelsen –ngounzarörelsen – mycket stark i Musana-trakten. Rörelsen kom att utmärkas av extatiska utryck. Kolonialmakten såg profetrörelsen som ett hot, snarare som politisk revoltrörelse än en religiös inriktning och dess anhängare förföljdes. 1923 kom ett sjuttiotal av lärarna vid Musana att stängas av, flera av lärarna deporterades eller fängslades. Skolor och bönhus stängdes. Svenskarna fick problem att driva verksamheten då det inte fanns tillräckligt med lärare, evangelister eller sjukvårdare. Kolonialmakten tillät endast gudstjänster där missionärer var närvarande. 1923 samlades församlingen till en julotta i Musana – olovandes. Ingen missionär var närvarande.

Julottan resulterade i att ett hundratal församlingsmedlemmar fängslades.

Forska vidare: Musana missionsstations arkiv finns på Riksarkivet i Stockholm. Det är nu helt tillgängligt för forskning.  

Lästips: Stenström, A,  Mission blir kyrka, Gummessons förlag 1977

Katarina Thurell

1 8 9 10